Thứ hai,  01/03/2021

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

LSO-Ngày 26/5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị xin ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ nhất trí với dự thảo các văn kiện. Trong đó, tập trung đóng góp một số ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về một số nội dung: xác định rõ định hướng lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; việc phát triển thành phố, thị xã, thị trấn cần thể hiện rõ lộ trình, kế hoạch cụ thể. Cùng với đó, dự thảo báo cáo cần thể hiện rõ chính sách thu hút, đào tạo nhân tài cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể, phù hợp để phát huy hết khả năng, tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đề cập rõ nét hơn vấn đề phát triển khu, cụm công nghiệp bền vững; về phát triển thương mại, cần đề cập vấn đề phát triển các chợ ở trung tâm thị trấn, thị tứ, các điểm bán hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân khu vực nông thôn. Về các mục tiêu cụ thể, cần xem xét, xác định tốc độ tăng trưởng bình quân cho phù hợp, tránh đặt mục tiêu thấp, trung bình hoặc quá cao…


Đồng chí Nguyễn Minh Quát, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm, nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đào tạo chất lượng đội ngũ cán bộ…


Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các ý kiến đóng góp của đại biểu vừa mang tính định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, vừa làm rõ, cụ thể một số nội dung, lĩnh vực. Đây là những ý kiến quý báu, làm sáng tỏ thêm các nội dung nhằm bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ Biên tập Văn kiện sẽ tổng hợp ý kiến, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, hoàn thiện báo cáo, văn kiện.

ĐỖ HOẠT