Thứ hai,  01/03/2021
Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2020:

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

LSO-Sáng nay (27/5), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến với 968 điểm cầu trên cả nước nhằm thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, tập trung vào các nội dung: phương hướng công tác nhân sự  BCH Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; công tác cán bộ.

Về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII, hội nghị đã có những đánh giá tổng kết công tác nhân sự khóa XII đồng thời xác định rõ các quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII. Về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc, BCH Trung ương đã nhất trí về số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu cho đảng bộ trực thuộc Trung ương theo 3 tiêu chí cơ bản. BCH Trung ương cũng yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt các công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xác định rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, số lượng đại biểu của cuộc bầu cử. Hội nghị lần thứ 12 cũng báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 đồng thời  thông báo nhanh kết quả công tác cán bộ việc bầu bổ sung 2 đồng chí giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và thi hành kỷ luật Đảng đối với 1 đồng chí.

Phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi, tuyên truyền kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV, nhất là việc giải quyết kịp thời những vấn đề của đời sống xã hội người dân quan tâm và sự phát triển kinh tế của đất nước; tăng cường các giải pháp ổn định, phát triển kinh tế – xã hội; phổ biến các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT; tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống thiên tai mùa mưa bão.

PHƯƠNG DUNG