Thứ bảy,  06/03/2021

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh

LSO-Sáng nay (29/5), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị xin ý kiến đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, cán bộ khoa học, doanh nghiệp của tỉnh vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, có 10 ý kiến phát biểu của đại biểu và 26 ý kiến bằng văn bản đóng góp vào các dự thảo văn kiện. Các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, góp ý bổ sung một số nội dung các văn kiện.

Trong đó, đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cần bổ sung giải pháp giám sát việc phân bổ và quyết toán ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ và giáo dục đảm bảo tỷ lệ đề ra; trong việc cưới, việc tang và lễ hội cần có cơ chế, chính sách, quy định cụ thể hơn để đảm bảo văn hóa truyền thống, tránh phô trương hình thức, lãng phí…

Về dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu cho rằng văn kiện cần đánh giá rõ nét, làm nổi bật hơn các bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời nêu rõ nguyên nhân, hạn chế của từng lĩnh vực đột phá. Từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu góp ý vào các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cần thể hiện rõ việc làm, thu nhập của người dân so với nhiệm kỳ trước.

Đại biểu đề nghị dự thảo báo cáo chính trị cần nhấn mạnh về công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, cần thể hiện rõ công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn, du lịch, khu công nghiệp; cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp…


Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các ý kiến đóng góp của đại biểu thể hiện tâm huyết và trách nhiệm cao. Tổ Biên tập văn kiện sẽ tổng hợp ý kiến, báo cáo Tiểu ban văn kiện tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tiếp thu, bổ sung văn kiện.

ĐỖ HOẠT