Thứ hai,  01/03/2021

Triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ của HĐND tỉnh

LSO-Chiều nay (29/5), Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết 08).


Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND và phòng chuyên môn của các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số nội dung Nghị quyết 08. Trong đó, có một số điểm mới, nổi bật như đối tượng áp dụng được mở rộng gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nông dân, chủ trang trại, người được uỷ quyền đối với hộ nông dân…

Nghị quyết cũng quy định các nội dung hỗ trợ cụ thể như: hỗ trợ 100% lãi suất trong hạn mức vốn vay các ngân hàng cho Nhà đầu tư có dự án đầu tư trong danh mục dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, mức hỗ trợ tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 60% chi phí đầu tư cơ sở chế biến nông sản, cơ sở giết mổ nhưng không quá 5 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 70% chi phí đầu tư cơ sở bảo quản nông sản nhưng không quá 2 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 1 lần 100% kinh phí để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân; hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới được hỗ trợ 20 triệu đồng…

Cũng tại hội , các cơ quan chuyên môn triển khai, hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ các nội dung hỗ trợ như: lãi suất tín dụng, đầu tư, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thành lập mới và đưa trí thức trẻ về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp; thanh, quyết toán các khoản hỗ trợ.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt đầy đủ các nội dung Nghị quyết 08 cũng như các văn bản hướng dẫn liên quan. Từ đó nhanh chóng triển khai các nội dung nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 08, danh mục dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư gồm: nhóm sản phẩm lâm nghiệp, dược liệu như hồi, gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ, nhựa thông, quế, sở, chè, dược liệu, đào; nhóm sản phẩm chăn nuôi gồm thịt lợn, thịt trâu, bò, thịt và trứng gia cầm, thuỷ sản; nhóm sản phẩm nông nghiệp gồm na, rau, ớt, khoai lang, đỗ tương, lạc, ngô, thạch đen, hồng, cây có múi…

TÂN AN