Thứ tư,  02/12/2020

Họp xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

LSO-Chiều nay (29/5), UBND tỉnh tổ chức họp xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự cuộc họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết 43 ý kiến, kiến nghị (tại Báo cáo số 726/BC-HĐND ngày 03/12/2019 của HĐND tỉnh).

Đến thời điểm báo cáo, UBND tỉnh đã giải quyết xong 22 kiến nghị (chiếm 51,2%), đang giải quyết 10 kiến nghị (chiếm 23,2%), còn 11 kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian tới theo lộ trình, chính sách và khả năng về nguồn lực (chiếm 25,6%).

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; lĩnh vực tài nguyên và môi trường; lĩnh vực chế độ, chính sách…

Trong chương trình cuộc họp, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã giải trình, làm rõ về những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cũng bàn về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ngành cần phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố để tập trung giải quyết, trả lời kiến nghị và giải quyết các kiến nghị của cử tri một cách dứt điểm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


Đồng chí  Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, các sở, ngành đã chủ động, tích cực trong công tác phối hợp giải quyết, giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết nghiêm túc, đầy đủ, đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, có nhiều nội dung chưa được giải quyết dứt điểm vì liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực từ trung ương. Bên cạnh đó, điều kiện nguồn lực của tỉnh còn khó khăn nên một số kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không thể giải quyết trong ngắn hạn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh chỉ rõ: Thời gian tới, các ngành cần chủ động báo cáo về việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri một cách kịp thời, đúng thời gian quy định để không ảnh hưởng đến quá trình thực hiện giám sát của các ban HĐND tỉnh.

Cùng với đó, các sở ngành cần nhanh chóng xem xét, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của cử tri, tránh để những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

TRÍ DŨNG