Thứ tư,  24/02/2021

Đảng bộ Sở Y tế Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

LSO-Ngày 29/5/2020, Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cùng 102 đại biểu đại diện cho 269 đảng viên đến từ 11 chi, đảng bộ trực thuộc.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Y tế đã đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều kết quả nổi bật như: kết nạp mới 49 đảng viên (đạt 122,5% chỉ tiêu); số giường bệnh trên một vạn dân đạt 30,7 giường (vượt 1,7); số bác sĩ trên một vạn dân đạt 10,8 (vượt 0,8); 63,7% xã đạt Bộ tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã (vượt 13,7%)…

Công tác lãnh đạo các đoàn thể, hội quần chúng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.


Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ban Chấp hành
Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, đại hội đã thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo chính trị và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% chi đảng bộ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 100% đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm theo quy định; phấn đấu kết nạp từ 40 đảng viên trở lên; đạt 11,5 bác sĩ/10.000 dân; 32,3 giường bệnh/10.000 dân;100% xã đạt Bộ tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã …

Trong chương trình, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí và bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV.

NGỌC HIẾU