Thứ tư,  08/07/2020

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

LSO-Sáng nay (9/6), Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) tỉnh Lạng Sơn tổ chức giao ban công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương đã tập trung tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW; xây dựng kế hoạch về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020 trên toàn tỉnh.

Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên nắm tình hình địa bàn, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tăng cường quản lý, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh đấu tranh, phản bác trên không gian mạng, xử lý hàng chục đối tượng sử dụng tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 và thông tin chống Đảng, Nhà nước…

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương đã nêu kinh nghiệm, khó khăn trong việc xây dựng lực lượng, tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ này ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để làm tốt công tác tham mưu, định hướng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Các địa phương, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tham gia đấu tranh nhất là triệt phá gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật trên mạng và thực hiện tốt chế độ thông tin với nhau.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tăng cường kết nối với các cơ quan trong và ngoài tỉnh để trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên ban chỉ đạo bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp đấu tranh, triệt phá các nhóm tác giả, tác giả sử dụng không gian mạng nói xấu, chống phá Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, mô hình hay, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

TRANG NINH