Thứ tư,  08/07/2020

Giới thiệu phụ nữ điển hình tiên tiến: Cách tuyên truyền hiệu quả

(LSO) – Từ cách nghĩ “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chú trọng công tác giới thiệu tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nhằm lan tỏa những tấm gương sáng, thúc đẩy hoạt động hội phát triển.

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Những điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế; xây dựng gia đình hạnh phúc; công tác hội; từ thiện nhân đạo; xây dựng nông thôn mới; phòng chống tệ nạn xã hội… Để các cơ sở hội thực hiện tốt công tác giới thiệu tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến, năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Từ đó hằng tháng, các cơ sở hội giới thiệu điển hình tiên tiến cho các hội cấp trên. Căn cứ vào danh sách, việc làm của từng tập thể, cá nhân phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, nêu gương học tập và nhân rộng trong hệ thống hội, đồng thời để biểu dương, khen thưởng vào dịp tổng kết các đợt thi đua.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng tại hội nghị biểu dương Phụ nữ Xứ Lạng tự tin làm theo lời Bác năm 2018

Để tuyên truyền hiệu quả, những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến theo các chuyên đề, giai đoạn gắn với những ngày lễ lớn, kỷ niệm của hội, đất nước. Cụ thể năm 2018, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương Phụ nữ Xứ Lạng tự tin làm theo lời Bác; năm 2019, Hội LHPN huyện Chi Lăng biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu; năm 2020, Hội LHPN huyện Văn Quan tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020… Bà Hoàng Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Quan cho biết: Vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2020, Hội đã tổ chức chương trình tọa đàm và biểu dương 14 tập thể, 19 cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Việc tổ chức hội nghị đã kịp thời ghi nhận, khuyến khích, động viên các chị em tiếp tục phấn đấu, phát huy tiềm năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động sáng tạo, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua và công tác hội. Đây cũng là cách lan tỏa các điển hình đến toàn thể hội viên phụ nữ nói riêng và cả cộng đồng nói chung.

Để lan tỏa rộng rãi các điển hình tiên tiến, các cấp hội phụ nữ còn đa dạng hóa tuyên truyền các điển hình như: tuyên truyền miệng, đăng tải lên trang web của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN Việt Nam; tổ chức tham quan học tập tại các mô hình tiêu biểu của phụ nữ… Thông qua tuyên truyền, nhiều tổ chức hội, cá nhân hội viên phụ nữ đã học tập và noi gương để nhân rộng điển hình. Đơn cử như mô hình trồng hoa, xây dựng thôn xanh – sạch – đẹp của Chi hội phụ nữ thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng đã được Hội LHPN xã Bằng Mạc tuyên truyền rộng rãi đến chi hội phụ nữ các thôn trong toàn xã. Qua đây, mô hình đã được học tập, nhân rộng ở trong và ngoài xã. Do đó từ  1.000 m đường hoa do phụ nữ thôn Nà Pe trồng chăm sóc đến nay đã nhân lên được 4.000 m đường hoa trong toàn xã Bằng Mạc.

Có thể nói, nhờ thực hiện tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua của hội phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên tham gia, khẳng định vị thế của phụ nữ, tổ chức hội. Kết quả, từ năm 2017 đến năm 2020, các cấp hội đã phát hiện giới thiệu được 2.555 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Trong đó có 300 tập thể, 271 cá nhân được các cấp khen thưởng, biểu dương.

Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục duy trì việc giới thiệu gương phụ nữ điển hình tiên tiến, đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ, bồi dưỡng điển hình để biểu dương, nhân rộng những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình, cách làm hay của phụ nữ. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

DƯƠNG DUYÊN