Chủ nhật,  05/07/2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6

LSO-Hôm nay (11/6), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2020. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào 13 nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình do 11 sở, ngành trình. Trong đó một số nội dung được tập trung thảo luận, cho ý kiến như: dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn…

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, huy động sức mạnh của các lực lượng và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm 2019; công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma tuý đạt kết quả cao; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế, môi trường được triển khai quyết liệt, hiệu quả; tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh
phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đối với từng nội dung, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đều có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Về nội dung tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu: Cơ quan soạn thảo cần làm nổi bật thêm một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm như: công tác chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trong phòng, chống dịch Covid-19; hiệu quả việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và việc điều tra, xử lý tội phạm về kinh tế.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí yêu cầu tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đảm bảo an ninh trật tự, quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn; tăng cường quan hệ quốc tế để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đối với nội dung dự thảo Kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong xây dựng dự thảo kế hoạch. Đồng chí yêu cầu sở tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để chỉnh sửa, bổ sung. Trong đó, nội dung dự thảo phải làm nổi bật được sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống thiên tai; đồng thời cần chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu tỷ lệ người dân được tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực… hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình UBND tỉnh trước ngày 18/6/2020.

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu trong nội dung dự thảo cần điều chỉnh xe của các trường cao đẳng, trường dạy nghề quy định số ghế nhiều hơn 29 chỗ; bổ sung 1 xe bán tải cho Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội… Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh trước ngày 15/6/2020.

Đối với các dự thảo báo cáo, tờ trình khác tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại phiên họp và hoàn thiện trình UBND tỉnh trước ngày 15/6/2020.

  TÂN AN