Thứ bảy,  11/07/2020

Đoàn kết, xây dựng Bình Gia phát triển nhanh, bền vững

(LSO) – Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17/6 tới đây. Đây là đảng bộ được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lương Trương Đạt, Bí thư Huyện ủy về những thành tựu nổi bật mà huyện Bình Gia đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và xác định nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Huyện uỷ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua đã được Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai như thế nào?

Đồng chí Lương Trương Đạt: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020,    nhiệm vụ mà Đảng bộ huyện Bình Gia hết sức quan tâm đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt là việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và đào tạo đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở cũng như công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXII, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, trong Nhân dân. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng cũng được quan tâm thực hiện, qua đó đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Nhân dân huyện Bình Gia treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Song song với đó, Đảng bộ huyện cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ đã kết nạp được 872 đảng viên, vượt chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXII đề ra 16%, không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng đảng viên cũng được nâng lên.

Cùng đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Bình Gia luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với Nhân dân. Chính điều này đã giúp việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến được với từng đảng viên và Nhân dân, từ đó những vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân được giải quyết kịp thời.

Phóng viên: Thưa đồng chí, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, kinh tế của huyện có thay đổi gì nổi bật so với trước đây?

Đồng chí Lương Trương Đạt: Những nét đột phá nhất trong nhiệm kỳ này đó là về phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng NTM. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện rất quan tâm đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trong đó tập trung phát triển sản xuất các cây trồng có thế mạnh giá trị kinh tế cao  trên địa bàn như: hồi, quế, thạch đen… Song song với đó là tăng cường xã hội hoá công tác trồng rừng, mở rộng diện tích rừng trồng cây gỗ lớn, có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm đến huy động các nguồn vốn đầu tư, trong đó tập trung đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn.

Trong xây dựng nông thôn mới, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện uỷ, cấp uỷ, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự đồng lòng chung sức của Nhân dân, tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, vượt 1 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra. Điều đáng ghi nhận là tất cả các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đều là những xã ở vùng khó khăn.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Huyện uỷ, tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đảng bộ huyện xác định những nhiệm vụ đột phá gì để Bình Gia tiếp tục vươn lên?

Đồng chí Lương Trương Đạt: Với mục tiêu đến năm 2025 xây dựng huyện Bình Gia trở thành huyện phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, Đảng bộ huyện xác định một số nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn kết với các doanh nghiệp và ứng dụng một phần công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục phát huy lợi thế của kinh tế đồi rừng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là các công trình thủy lợi đầu mối, công trình đường giao thông liên xã, liên thôn.

Tiếp tục phát triển tiểu thủ công nghiệp theo hướng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển thương mại, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, chợ trung tâm, các chợ nông thôn, cửa hàng thương mại, dịch vụ nông nghiệp; tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, trọng tâm là thu hút nguồn lực phát triển các điểm du lịch, khu du lịch sinh thái như: thác Đăng Mò, làng văn hoá du lịch cộng đồng tại xã Mông Ân…

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đó, Đảng bộ huyện Bình Gia tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh.

Với những nhiệm vụ đột phá như vậy, Đảng bộ huyện Bình Gia quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, xây dựng Bình Gia phát triển nhanh, bền vững.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

TRÍ DŨNG