Thứ hai,  06/07/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chi Lăng

LSOSáng nay (15/6), tại trụ sở Tỉnh ủy, tổ công tác số 2 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng về nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện BTV Huyện ủy Chi Lăng trình bày nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Theo đó, Dự thảo báo cáo chính trị đã nêu bật những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, khâu đột phá, nguyên nhân những hạn chế, yếu kém; bài học kinh nghiệm.

Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính gắn với phương thức lãnh đạo. phong cách, lề lối làm việc, xây dựng đảng bộ và các tổ chức chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

Cùng với đó là khai thác các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội nhằm phát huy dân chủ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong huyện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng. Các bước xây dựng văn kiện của Đảng bộ huyện Chi Lăng đã bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, các đại biểu cũng có một số ý kiến góp ý cụ thể, chi tiết vào bố cục, nội dung, kết cấu, ngôn ngữ văn phong của Dự thảo Văn kiện.

Theo đó, đã có 12 lượt ý kiến đóng góp, bổ sung thêm một số nội dung vào các văn kiện, báo cáo chính trị, chương trình hành động và báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy Chi Lăng khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể như, xem xét điều chỉnh nội dung một số chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 sát thực tiễn địa phương, nhất là các khâu đột phá, giải pháp thực hiện.

Báo cáo đại hội cần nêu bật các thành tựu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng thi công các công trình trọng điểm, thu ngân sách…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với nội dung các văn kiện đại hội. Dự thảo báo cáo đánh giá tương đối đầy đủ, nêu rõ điểm nhấn, khâu đột phá trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị BTV Huyện ủy Chi Lăng cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc. Qua đó, cần lựa chọn, xem xét bổ sung, sửa đổi bố cục, văn phong trong các văn kiện đại hội một cách rõ nét, khoa học về mọi mặt trong đời sống xã hội, làm rõ thêm các thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ; xác định sâu sắc thêm nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Trong mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cần xác định đầy đủ tiềm năng, lợi thế của địa phương cho nhiệm kỳ mới.

Đối với những chỉ tiêu chủ yếu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Chi Lăng bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để xây dựng đảm bảo đúng, hiệu quả khi triển khai thực hiện. Đối với các chỉ tiêu đã đề ra, BTV Huyện ủy cần có sự phấn đấu để đạt kết quả cao nhất.

Về chương trình hành động, đồng chí đề nghị BTV Huyện ủy Chi Lăng nghiên cứu, xác định mục tiêu, cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ, bổ sung cho phù hợp, rõ ràng, đảm bảo tính chiến đấu, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của toàn đảng bộ. Qua đó, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao…

Tiếp đó, BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về chương trình và Đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng.

Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1 -3/7/2020.

MAI HOA – ĐĂNG THÙY