Chủ nhật,  29/11/2020

Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

LSO-Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, ngày 17/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Gia,
nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong ngày làm việc thứ ba của đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội cũng tiến hành bầu 21 đại biểu chính thức và 2  đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; xây dựng Bình Gia phát triển nhanh, bền vững”, đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Bình Gia sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển; tiếp tục tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Gia, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 8 – 9%; đến năm 2025, tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; tổng diện tích gieo trồng hằng năm từ 7.800 ha trở lên; bình quân trồng rừng mới đạt 900 ha/năm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến 2025 là 11 xã; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 4% trở lên; mỗi năm kết nạp từ 150 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%…Biểu quyết thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Lương Trương Đạt, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 khẳng định: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới sẽ đoàn kết cùng Nhân dân các dân tộc của huyện Bình Gia quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được đại hội xác định trong những năm tới.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bình Gia kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và Nhân dân huyện Bình Gia tiếp tục chung sức, đồng lòng lập nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TRÍ DŨNG