Thứ sáu,  22/01/2021

Duyệt nội dung đại hội các đảng bộ: thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Quan, Văn Lãng và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

LSO-Sáng nay (18/6), tổ công tác số 1 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ làm việc với BTV Thành uỷ Lạng Sơn để duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện BTV Thành uỷ Lạng Sơn đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo văn kiện trình đại hội.

Trong đó, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được thành phố thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định. Đối với dự thảo báo cáo chính trị đã nêu được những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu rõ mục tiêu tổng quát như: tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt nguồn lực tập trung phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hoá, xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính… xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, văn minh, phát triển toàn diện. Dự thảo cũng nêu 20 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung do BTV Thành uỷ trình. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung góp ý bổ sung một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị liên quan đến xây dựng nông thôn mới; quy hoạch nghĩa trang; giáo dục; phát triển du lịch, đặc biệt là khai thác du lịch trên sông Kỳ Cùng; mở rộng địa giới hành chính thành phố; cải tạo, nâng cấp di tích, danh thắng…


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc – TÂN AN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ thành phố trong công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở cũng như chuẩn bị đại hội Đảng bộ thành phố.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá đây là một báo cáo chất lượng tốt và cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung dự thảo báo cáo.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu ở phần nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm cần bổ sung, biên tập sắc nét, mạch lạc hơn. Đối với phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí yêu cầu dự thảo báo cáo cần phân tích sâu hơn bối cảnh, vị trí của thành phố để xác định yêu cầu, trách nhiệm đặt ra trong nhiệm kỳ tới; nhấn mạnh thêm một số nội dung tiềm năng thế mạnh của thành phố; tính tiên phong của thành phố trong một số nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó trên các lĩnh vực; quan tâm tầm nhìn phát triển thành phố; nhấn mạnh thêm một số nội dung đột phá….

Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, BTV Thành uỷ cần nhấn mạnh làm rõ nét hơn việc thực hiện quy định, nguyên tắc xây dựng Đảng và quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Đối với chương trình hành động nên có một số chương trình cụ thể, đặc biệt là các lĩnh vực đột phá để phát huy thế mạnh của thành phố.

Đồng chí yêu cầu trên cơ sở ý kiến tại buổi làm việc, thành uỷ cần tiếp thu, biên tập hoàn thiện các dự thảo báo cáo.

* Chiều cùng ngày, tổ công tác số 1 của BTV Tỉnh uỷ đã làm việc với BTV Huyện ủy Văn Quan để duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện BTV Huyện ủy Văn Quan đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo văn kiện trình đại hội.

Theo đó, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Về dự thảo báo cáo chính trị thể hiện được những kết quả đạt được và hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu rõ mục tiêu tổng quát như: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế -xã hội, kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, chỉnh trang đô thị… Cùng với đó, Dự thảo báo cáo cũng thể hiện rõ 22 chỉ tiêu chủ yếu, 6 Chương trình hành động trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung do BTV Huyện ủy trình. Đồng thời các đại biểu góp ý bổ sung một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị liên quan đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; bình quân thu nhập đầu người; công tác giảm nghèo; phát triển du lịch sinh thái hồ Bản Quyền; chỉ tiêu kết nạp đảng viên; về công tác đối ngoại, cải cách hành chính cần có kết quả cụ thể….


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá huyện đã chủ động, cố gắng trong chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện, đảm bảo tiến độ đề ra.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chí yêu cầu ở phần chủ đề, mục tiêu tổng quát, phương hướng, huyện cần thể hiện được nội dung công tác giảm nghèo. Về kết quả thực hiện các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện cần có đánh giá sâu sắc hơn nhất là về các lĩnh vực nông-lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách giảm nghèo. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, huyện cần đánh giá cụ thể hơn về phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Về mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025, huyện cần xác định cụ thể mục tiêu trọng tâm, đối với các mục tiêu cụ thể cần cân nhắc tính khả thi của từng chỉ tiêu. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, huyện cần tiếp thu ý kiến của đại biểu để bổ sung, hoàn thiện. Về các chương trình hành động, huyện cần thể hiện khái quát, rõ nét hơn.

Về bố cục, cần nhất quán trong cách thể hiện các nội dung, hình thức trình bày, còn nhiều chỗ trùng lắp cần rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp.

Đồng chí yêu cầu trên cơ sở ý kiến tại buổi làm việc, Huyện ủy cần tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo báo cáo.

* Cũng trong ngày 18/6, tổ công tác số 2 duyệt văn kiện, nhân sự của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV  Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh về nội dung Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, tờ trình về các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá đúng những chuyển biến, kết quả nổi bật, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm rút ra từ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng quan tâm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cũng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá trong thực hiện nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các văn kiện trình Đại hội. Đồng thời đóng góp ý kiến vào bố cục, văn phong và nội dung dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chấp hành, BTV Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo Nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

Cụ thể, có 9 lượt ý kiến góp ý bổ sung, nhấn mạnh nội dung cho các văn kiện như: báo cáo chính trị cần nhấn mạnh công tác dân vận chính quyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng, phân tích rõ một số nguyên nhân hạn chế, yếu kém còn tồn tại, dự thảo Nghị quyết đại hội cần cụ thể hóa một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, xác định rõ các khâu đột phá, giải pháp thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ mới.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
PHƯƠNG DUNG

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với các nội dung chương trình đại hội. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Góp ý vào các văn kiện đại hội, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, chỉnh sửa câu từ, văn phong cho sắc nét, rõ ràng, phù hợp. Đồng thời bổ sung, làm rõ hơn chủ đề đại hội; nhấn mạnh một số nội dung trong báo cáo chính trị như: công tác dân vận chính quyền, rà soát số lượng, đánh giá vai trò đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú, xem xét, bổ sung phần đánh giá công tác chỉ đạo đại hội; chương trình hành động, nội dung đột phá cần cụ thể hóa, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra…

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, các đồng chí trong tổ công tác duyệt nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức từ ngày 14-16/7/2020.

* Chiều cùng ngày, Tổ công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Văn Lãng về nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Lãng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện BTV Huyện ủy Văn Lãng trình bày nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Dự thảo báo cáo chính trị đã nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm đề ra, nguyên nhân những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi làm việc có 13 lượt ý kiến phát biểu. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lãng trình bày. Đồng thời đóng góp, bổ sung một số nội dung vào các văn kiện, báo cáo chính trị, chương trình hành động và báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy Văn Lãng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cụ thể như: Dự thảo báo cáo chính trị cần xem xét điều chỉnh nội dung một số chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 sát thực tiễn địa phương. Đồng thời cần nêu bật các thành tựu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó đánh giá sâu sắc các chỉ tiêu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác thu ngân sách; phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với phát triển thương mại, dịch vụ…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với nội dung các văn kiện đại hội. Đồng chí cho rằng dự thảo báo cáo của huyện đã đánh giá tương đối đầy đủ, nêu rõ điểm nhấn, khâu đột phá trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị BTV Huyện ủy Văn Lãng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc. Qua đó bổ sung, sửa đổi vào các văn kiện đại hội nhằm làm sâu sắc, nổi bật hơn các thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ. Đối với các câu từ trong các văn kiện, cần rà soát, bổ sung, diễn đạt cho phù hợp.

Đối với các chỉ tiêu chủ yếu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Văn Lãng bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để xây dựng đảm bảo đúng, hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm, huyện cần cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn; bổ sung các giải pháp về quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên – môi trường, giải phóng mặt bằng; xác định các mục tiêu, lộ trình phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn… Về chương trình hành động, đồng chí lưu ý cần bám sát nhiệm vụ, phương hướng đề ra trong báo cáo chính trị.

Trong chương trình buổi làm việc, BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về chương trình và Đề án nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 – 23/7/2020.

NHÓM PV