Thứ tư,  03/03/2021

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam

Chiều 25-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài U.Ði-ôn, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hỗ trợ và đóng góp của WB tại Việt Nam và cá nhân ngài Giám đốc đối với sự phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những đóng góp không nhỏ vào việc tăng cường hợp tác giữa WB và Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp của ngài U.Ði-ôn trong chỉ đạo xây dựng Khung đối tác quốc gia Việt Nam – Nhóm WB giai đoạn 2018 – 2022, nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nước có thu nhập trung bình với bốn ưu tiên chính là: Tăng trưởng bao trùm và sự tham gia của khu vực tư nhân; đầu tư vào con người và tri thức; tăng cường tính bền vững, khả năng phục hồi môi trường và quản trị tốt. WB cũng đã hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn và triển khai các khuyến nghị chính sách trong Báo cáo chiến lược “Việt Nam 2035”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn những ý kiến chia sẻ của Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam; khẳng định, Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh tiếp tục các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, do đó, với những nghiên cứu, giải pháp khuyến nghị chính sách của WB, Việt Nam có thể nghiên cứu để góp phần đưa ra những chính sách nhằm phục hồi nền kinh tế tốt hơn.

Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam đánh giá cao Quốc hội Việt Nam mới thông qua Luật Ðầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên hiệp châu Âu (EVFTA), nhất là trong bối cảnh gia tăng chủ nghĩa bảo hộ hiện nay. Theo ngài U.Ði-ôn, những bước tiến, tầm nhìn từ 5 đến 10 năm tới đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam, cho nên xây dựng chiến lược trong giai đoạn tới là rất quan trọng.

Theo Nhandan