Thứ tư,  12/08/2020

HĐND thành phố Lạng Sơn tổ chức kỳ họp thứ mười ba

LSO-Trong hai ngày 28 và 29/7/2020, HĐND thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười ba nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.


Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” – vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế – xã hội và bảo đảm đời sống của Nhân dân.

Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ cơ bản ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.015 tỷ đồng bằng 52,4% so với cùng kỳ năm 2019; lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 372.000 lượt người, bằng 26,5% so với cùng kỳ.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu các báo cáo, tờ trình và thảo luận, phát biểu 19 lượt ý kiến về 48 nội dung. Từ đó lựa chọn một số vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm để giải trình, làm rõ tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn như: các giải pháp để giảm tỷ lệ công trình xây dựng sai phép xuống dưới 5% vào cuối năm 2020; giải pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp xã Quảng Lạc…

Trong chương trình, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế – xã hội  về: một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2019; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020; phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; thông qua Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021.

Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Văn Hạnh, quyền Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.

NGỌC HIẾU