Chủ nhật,  27/09/2020

Đảng bộ Công an huyện Đình Lập: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng

(LSO) – Những năm qua, Đảng bộ Công an huyện (CAH) Đình Lập luôn xác định việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng có ý nghĩa quyết định trong lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, giữ vững đoàn kết, thống nhất, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ CAH Đình Lập có 7 chi bộ trực thuộc, với trên 80 đảng viên. Nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch công tác xuyên suốt. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách, theo dõi công tác của các chi bộ, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các chi ủy; nhất là việc ban hành nghị quyết, tổ chức sinh hoạt định kỳ để có định hướng chỉ đạo, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Đình Lập phối hợp với các lực lượng xây dựng cơ sở hạ tầng

Một yếu tố góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của  tổ chức cơ sở đảng nữa là cấp ủy chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ. Các điều khoản trong quy chế được nghiên cứu cụ thể, cân nhắc, thảo luận kỹ, đạt sự thống nhất cao trong đảng ủy, chi ủy trước khi ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ, chi bộ.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo, CAH đã kìm giữ gia tăng tội phạm. Từ năm 2015 đến nay, CAH đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Lực lượng chức năng CAH đã phát hiện, điều tra, làm rõ 128 vụ vi phạm pháp luật, 45 vụ phạm pháp hình sự, giảm 31 vụ so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kế thừa cho các tổ chức cơ sở đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cũng như trong nghị quyết lãnh đạo công tác hằng năm, Đảng ủy CAH đều quan tâm phát triển đảng trong đảng bộ, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quan tâm bồi dưỡng, chăm lo, đào tạo, phát triển nguồn đảng viên. Bằng các hình thức, biện pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảng bộ đã kết nạp được 19 quần chúng ưu tú vào Đảng, (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra).

Cùng đó, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng ủy CAH thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tiến hành KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 5 chi bộ và 5 đồng chí bí thư chi bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành KTGS theo Điều 32, Điều lệ Đảng được 12 cuộc (7 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát). Trong đó, tập trung kiểm tra việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là việc thực hiện tự phê bình và phê bình… Qua đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên, khiển trách 3 đảng viên.

Đại tá Hoàng Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAH Đình Lập cho biết: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy CAH tiếp tục cụ thể hóa, đề ra các giải pháp mang tính đột phá, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

NÔNG ĐÌNH QUANG