Thứ hai,  21/09/2020
Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025:

Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Bắc Sơn phát triển nhanh và bền vững

LSO-Ngày 11/8/2020, Đảng bộ huyện Bắc Sơn long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự đại hội có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 292/292 đại biểu đại diện cho hơn 6.600 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm trình bày tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/19 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI đề ra.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn đã ban hành 18 chỉ thị, 47 nghị quyết, 106 chương trình, 191 kế hoạch và trên 4.900 văn bản khác để cụ thể hóa, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Nhờ đó, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,08%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Đến nay, huyện đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như: thuốc lá, lạc, lúa nếp cái hoa vàng, cây ăn quả có múi. Chương trình xây dựng nông thôn chuyển biến tích cực, giai đoạn 2016-2020, toàn huyện đã có 9/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ có bước phát triển toàn diện. Các điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và các di tích cách mạng đã thu hút trên 350 nghìn lượt khách tham quan, doanh thu du lịch đạt hơn 82 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến hết năm 2019 giảm còn 12,14%, trên địa bàn huyện không còn hộ người có công là hộ nghèo.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ huyện đã kết nạp 1.099 đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả quan trọng.

Trong nhiệm kỳ, toàn huyện có 83 cá nhân, tập thể được trung ương, tỉnh và huyện khen thưởng có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bắc Sơn đề ra mục tiêu tổng quát là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông; thực hiện giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng Bắc Sơn phát triển toàn diện và bền vững”.

Đại hội đã tập trung phân tích, dự báo tình hình trong thời gian tới, đề xuất giải pháp thực hiện 18 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và kỳ vọng, Đảng bộ huyện Bắc Sơn cần khai thác và phát huy triệt để tiềm năng, thế mạnh, huy động tốt các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Cấp ủy, chính quyền huyện cần nghiên cứu, tìm hiểu các mô hình hay, cách làm hiệu quả để triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn tới.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn
nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến. Đặc biệt, huyện cần khai thác tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá phát triển dịch vụ, du lịch cả về quy mô và chất lượng; lấy du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng là trung tâm để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, gắn với phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Song song với đó, huyện cần quan tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan để phát triển bền vững…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Hoàng Văn Tạo, Bí thư Huyện ủy khóa XXI được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu thông qua nghị quyết đại hội 

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

TRANG NINH