Thứ hai,  21/09/2020

Đảng bộ huyện Hữu Lũng: Vững bước trên chặng đường mới

Vũ Thị Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hữu Lũng

(LSO) – Đại hội Đảng bộ huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2020 – 2025 có ý nghĩa quan trọng, định hướng trong 5 năm tới với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện Hữu Lũng phát triển nhanh và bền vững”.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân  huyện Hữu Lũng đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp, xây dựng; giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. Trong đó: nông, lâm nghiệp chiếm 26%; công nghiệp – xây dựng chiếm 25% và dịch vụ chiếm 49%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 45 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của huyện giai đoạn 2016 – 2020 đạt trên 11.200 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (tháng 8/2019).  Ảnh: ĐĂNG THUỲ

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) được chú trọng. Huyện đã tập trung khai thác lợi thế trong nông nghiệp bằng cách tạo vùng sản xuất tập trung với những sản phẩm chủ lực, có thương hiệu như: na, bưởi, táo đại, dứa, cam. Tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện trên 5.000 ha. Trong đó, huyện đã xây dựng nhãn hiệu tập thể cho 3 sản phẩm: hoa quả tươi, măng tre Bát độ, nem nướng và 1 sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) là rượu men lá Mỏ Heo đạt tiêu chuẩn 3 sao. Trong năm 2019, huyện Hữu Lũng lần đầu tiên tổ chức ngày hội hoa quả tươi, góp phần quảng bá sản phẩm nông sản, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Công tác xây dựng NTM được các cấp ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổng số vốn huy động hằng năm trong xây dựng NTM đạt trên 100 tỷ đồng; tổng diện tích các gia đình hiến đất làm đường giao thông, xây dựng phòng học, nhà văn hóa đạt trên 18.000 m2… Đến cuối năm 2020, dự kiến huyện có 8 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân mỗi xã đạt 13,1 tiêu chí, tăng 6,1 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần được quan tâm. Số doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện đến nay có 189 doanh nghiệp, 25 hợp tác xã hoạt động, tăng 78 doanh nghiệp và 19 hợp tác xã so với đầu nhiệm kỳ. Qua đó, đã tạo việc làm cho trên 3.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 5 triệu đồng/người/tháng.

Công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Bắc Việt, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng sản xuất gỗ ván nguyên liệu.  Ảnh: ĐĂNG THUỲ

Trong nhiệm kỳ, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện được tăng cường và có bước tăng trưởng khá, tổng vốn đầu tư công trong 5 năm đạt trên 570 tỷ đồng. Trong đó, tập trung xây dựng đường giao thông; nhà văn hóa thôn, xã; phòng học, phòng chức năng; trạm y tế xã… Qua đó, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, các cơ sở hạ tầng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện trong 5 năm qua tăng cả số lượng và chất lượng, tổng sản lượng hằng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Công tác thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo môi trường đầu tư được quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp xúc, quảng bá thương hiệu, sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường đạt nhiều kết quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện có 30 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 4.000 tỷ đồng. Từ đó, đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước được chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả. Tốc độ tăng thu trung bình hằng năm là 22%. Năm 2015, tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 61,6 tỷ đồng, đến hết năm 2020, ước đạt khoảng 180 tỷ đồng, gấp 2,9 lần. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động tư pháp, đối ngoại có hiệu quả. Các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện được bảo vệ tuyệt đối an toàn, không xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm chú trọng cả số lượng, chất lượng và cơ cấu. Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp 1.053 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 6.172 đảng viên. Đội ngũ cán bộ được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cả về trình độ lý luận và chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 7 giải pháp chỉ đạo và 17 chỉ tiêu về: kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường và chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị. Phấn đấu đến năm 2025: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm tăng 10% trở lên, trồng rừng mới hằng năm 1.500 ha, có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 64% trở lên… Riêng về chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm 90% trở lên, mỗi năm kết nạp 200 đảng viên mới.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Hữu Lũng vững tin với khí thế mới, quyết tâm cao, đoàn kết, chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, quyết tâm xây dựng Hữu Lũng ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Hữu Lũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 7 giải pháp chỉ đạo và 17 chỉ tiêu về: kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường và chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị. Phấn đấu đến năm 2025: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm tăng 10% trở lên, trồng rừng mới hằng năm 1.500 ha, có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 64% trở lên…