Thứ tư,  30/09/2020

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại huyện Văn Lãng

LSO-Chiều nay (21/8), Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 tại huyện Văn Lãng.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện Văn Lãng nhận được tổng số 16 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Đến nay, UBND huyện đã hoàn thành 12 nhiệm vụ, có 2 nhiệm vụ quá hạn và 2 nhiệm vụ đang thực hiện.

Cụ thể, huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng chung thị trấn Na Sầm; hoàn thành chỉ tiêu cứng hóa 100% đường giao thông đến trung tâm xã. Cùng đó, thực hiện hiệu quả các chính sách về giảm nghèo bền vững; các đơn vị hành chính trên địa bàn cơ bản thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động xây dựng, ban hành các nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện nhận và trả lời, giải quyết 4/4 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, kết quả giải ngân, thanh toán đến nay đạt 63,39% kế hoạch vốn giao.

Tại buổi kiểm tra, tổ công tác và UBND huyện Văn Lãng đã làm rõ một số nội dung còn hạn chế, vướng mắc như: nguyên nhân 2 nhiệm vụ giao thực hiện quá hạn; kết quả thu ngân sách thấp (mới chỉ đạt 34,77% dự toán tỉnh giao); công tác cải cách hành chính còn hạn chế; việc xây dựng chính quyền điện tử, cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu… Trên cơ sở, các đại biểu trao đổi, bàn các giải pháp, biện pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.


Đại diện tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận tại buổi kiểm tra, đại diện tổ công tác ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND huyện Văn Lãng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng thời đề nghị UBND huyện Văn Lãng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc triển khai nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; tăng cường kiểm tra chấp hành kỷ luật kỷ cương tại các đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; có kế hoạch cụ thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ.

Cùng đó, huyện cần kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế; quan tâm hơn nữa đến hoạt động của bộ phận một cửa, thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”; quan tâm bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ cấp xã…

HOÀNG TÙNG