Thứ bảy,  19/09/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 58

LSO-Sáng nay (1/9), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 58.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị kỳ này diễn ra với 7 nội dung. Trong đó, các đại biểu nghe dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Nghị quyết 21) về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh của hệ thống y tế các cấp, giai đoạn 2016-2020; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 80-KL/TU, ngày 17/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU, ngày 22/11/2011 (Kết luận 80) về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, giai đoạn 2016-2020; dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết sản xuất và xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn mác, thương hiệu sản phẩm, giai đoạn 2020-2030…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung cụ thể.

Đối với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 21, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đánh giá về kết quả đạt được trong công tác hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như chất lượng khám chữa bệnh. Một số đại biểu đã nêu lên những hạn chế trong công tác y tế như: nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 80, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới, một số hạn chế trong đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực biên giới…

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung một số loại cây trồng như: keo, bạch đàn, hồng tại các địa bàn cho phù hợp trong dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn tỉnh….


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nội dung dự thảo báo cáo tổng kết được trình bày tại hội nghị cũng như các ý kiến tại hội nghị khá toàn diện, sâu sát.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 21, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí lưu ý thêm một số nội dung các cấp, ngành cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới như: tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách về y tế; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về y tế, đặc biệt đối với tuyến cơ sở… qua đó tiếp tục nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đối với việc triển khai thực hiện Kết luận số 80, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát lại tất cả các chương trình, đề án đang triển khai ở khu vực biên giới. Từ đó kịp thời nắm bắt việc triển khai thực hiện, kết quả thực hiện để bổ sung các biện pháp và phương hướng thực hiện trong thời gian tới vào dự thảo báo cáo…

Hội nghị đã nghe, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

ĐÌNH QUYẾT