Thứ hai,  21/09/2020

Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội từ ngày 10-18/9/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Một phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Một phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp cũng cho ý kiến về 3 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Báo cáo công tác năm 2020 của TAND tối cao, Viện KSND tối cao; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020…

Các Báo cáo của Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII… cũng sẽ được thảo luận trong phiên họp lần này.

Cũng tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghe Báo cáo kết quả 2 phiên giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” và “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội” và xem xét nhiều nội dung khác./.

Theo VOV