Thứ bảy,  24/10/2020

Bắc Kạn kỷ luật hàng trăm đảng viên vi phạm trong nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được cấp ủy các cấp ở Bắc Kạn thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm.

Chiều 24/9, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện Quy định số 30 ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng.

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được cấp ủy các cấp ở Bắc Kạn thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm. Cấp ủy tổ chức Đảng đã kiểm tra 1.300 tổ chức Đảng và gần 3.800 đảng viên; giám sát chuyên đề hơn 830 tổ chức Đảng và trên 1.600 đảng viên. Qua đó, đã có 5 tổ chức Đảng và hơn 370 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật.

Hội nghị cũng xác định, công tác kiểm tra giám sát trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Đảng đối với công tác kiểm tra giám sát. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, công khai, dân chủ, coi trọng công tác phòng ngừa, lấy xây là chính…/.

Theo VOV