Thứ bảy,  27/02/2021

Vị thế, tầm nhìn và đột phá Quảng Ninh

Quảng Ninh nỗ lực để trở thành trung tâm năng động phía bắc của cả nước.

Kế thừa thành tựu chung của đất nước, phát triển tư duy, tầm nhìn, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh tiếp tục lãnh đạo địa phương tiến nhanh và bền vững. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với 15 trong số 17 chỉ tiêu đạt và vượt trong điều kiện có nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, là minh chứng cho những lựa chọn đúng, trúng. Với nhiều mô hình mới, sáng tạo, cách làm đột phá, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nội lực vững vàng, Quảng Ninh sẵn sàng cho mục tiêu cao hơn trong giai đoạn 2020 – 2025 là trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của miền bắc.

Nền tảng vững chắc, tạo đà phát triển

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp ủy tỉnh Quảng Ninh, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ.

Có thể khẳng định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiều mô hình mới, đột phá đã trở thành nhân tố cơ bản, là nguồn gốc của những thành tựu toàn diện của Quảng Ninh suốt nhiều năm qua, nhất là 5 năm gần đây.

Bước tiến bộ quan trọng của công tác xây dựng Đảng là cội nguồn dẫn dắt kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, với tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2016 – 2020 đạt 10,7%/năm, cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra, cao hơn so với bình quân chung cả nước; thu nội địa luôn trong nhóm tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước; cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới. Đẩy nhanh sự chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; Quảng Ninh là một trong năm tỉnh, thành phố có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước; làm tiền đề căn bản và động lực quan trọng để trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ phát triển hiện đại trong tầm nhìn năm 2030.

Trong khó khăn, Quảng Ninh luôn kiên trì, chủ động và sáng tạo thực hiện ba đột phá chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, đứng trong nhóm đi đầu thành công trong cả nước về huy động nguồn lực đầu tư đối tác công – tư (PPP), “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, thu hút nguồn lực lớn từ các thành phần kinh tế – nguồn động lực đột phá tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng theo chiều sâu hợp tác quốc tế. Quảng Ninh đứng đầu cả nước về cải cách hành chính, với bước đột phá với ba năm liên tục từ 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đứng đầu cả nước; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) luôn đứng ở nhóm dẫn đầu cả nước; chỉ số PAPI tiếp tục tiến bộ về điểm số và thứ hạng.

Trong mỗi bước đi, Quảng Ninh luôn quan tâm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; gắn các mục tiêu phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội bảo đảm toàn diện và phù hợp. Quảng Ninh đi những bước khá toàn diện và vững chắc. Tỉnh là một trong những địa phương đi đầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” phát triển không ngừng, được Chính phủ chỉ đạo nhân rộng trong cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 ước đạt hơn 6.700 USD, gấp hơn hai lần mức bình quân chung cả nước.

Điều đáng ghi nhận của Quảng Ninh, đó chính là công tác quản lý nhà nước tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý kinh tế, xã hội. Chính trị – xã hội ổn định. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhìn tổng thể, có thể khẳng định, Quảng Ninh phát triển nhanh, nhiều mặt bền vững, tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn và lan tỏa quan trọng của miền bắc một cách toàn diện và vững chắc.

Những bước chuyển đồng bộ, mạnh mẽ

Tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đã tìm tòi, thực thi nhiều chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách phát triển du lịch toàn diện. Không gian phát triển du lịch được mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm gắn bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị của Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; các di tích quốc gia đặc biệt và hơn 600 di tích khác của tỉnh. Hạ tầng du lịch có bước phát triển đột phá, ngày càng đồng bộ, hiện đại, tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long, Công viên Đại dương, quần thể du lịch nghỉ dưỡng và sân golf FLC, khu nghỉ dưỡng Yên Tử Legacy, khu nghỉ dưỡng cao cấp suối khoáng nóng Quang Hanh… Quảng Ninh, Hạ Long trở thành điểm đến có uy tín cho các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế.

Một trong những điểm nhấn nhiệm kỳ qua, là thực hiện hiệu quả định hướng phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Việc hoàn thành đề án công nhận TP Hạ Long là đô thị loại I, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển TP Hạ Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long đã tạo ra nguồn lực và động lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, phát triển theo hướng bền vững hơn với tầm nhìn dài hạn. Thành phố Cẩm Phả tích cực chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, nhất là sau khi tuyến đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả hoàn thành mở ra không gian mới phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đô thị bền vững hơn. Thành phố Uông Bí kết nối với thị xã Đông Triều đang dần trở thành trung tâm du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, động lực trong chuỗi đô thị – công nghiệp xanh phía tây của tỉnh.

Với sự phát triển năng động từ các khu kinh tế, khu công nghiệp: cửa khẩu Móng Cái, Hải Yên, Khu công nghiệp – cảng biển Hải Hà đã đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương. Tỉnh cũng đã hoàn thành và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, từng bước hình thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là một trong những mũi đột phá của tỉnh.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới sự bứt phá trong thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược. Với việc chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, kế thừa, phát huy những thành công của giai đoạn 2010 – 2015, tỉnh tiếp tục đi đầu thực hiện thành công trong việc huy động nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP), với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, trở thành giải pháp đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ, du lịch. Là địa phương duy nhất trong cả nước huy động tư nhân đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, đường cao tốc thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế.

Tạo đà cho phát triển bền vững thì chất lượng nguồn nhân lực luôn được coi là yếu tố tiên quyết. Đột phá chiến lược này đã được Quảng Ninh triển khai từng bước, bài bản. Quy mô và chất lượng nâng lên rõ rệt với cơ chế, chính sách riêng của tỉnh, vừa đào tạo, bồi dưỡng, vừa thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực, ngành nghề tỉnh cần.

Tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn

Từ nền tảng hiện nay, Quảng Ninh đang hướng tới năm 2030 với quyết tâm hành động xây dựng, phát triển tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng – an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; GRDP bình quân đầu người hơn 15.000 USD/năm. Và tới năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía bắc”. Đồng thời, xác định bốn quan điểm, định hướng lớn, năm nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá và 15 đề án, chương trình trọng điểm và tập trung thực thi một số giải pháp chủ yếu sau:

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thật sự “của dân, do dân, vì dân”;  đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược: hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nâng cao chất lượng dân số là khâu đột phá, cấp bách; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; giải quyết đồng bộ và có hiệu quả các mâu thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa – hiện đại hóa – đô thị hóa; kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Mặt khác, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Song song với đó là bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển gắn với xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, chủ động hóa giải các nguy cơ, năng động, tự lực, tự cường với khát vọng đổi mới, sáng tạo, phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025, và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Nhandan