Thứ năm,  21/01/2021

Tôn vinh những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ

Ngày 28/9, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ và giai cấp công nhân cả nước.

Tham dự Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và 463 đại biểu là những điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức lao động trên phạm vi toàn quốc trong 5 năm qua

Thi đua là đòn bẩy, động lực cổ vũ, động viên CNVCLĐ

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, những năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, giúp phong trào thấm sâu đến từng cơ sở và người lao động.

Công tác thi đua ở các cấp công đoàn có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện; đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, đổi mới khen thưởng theo hướng thực chất, kịp thời, đúng đối tượng và thành tích.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ lần thứ X. 

 

“Các phong trào thi đua yêu nước có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Từ phong trào thi đua về sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có 1.044.973 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi 198.690 tỷ đồng, tổng giá trị làm lợi hoặc ứng dụng mang lại lợi ích kinh tế là 331.299 tỷ đồng.

Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt huyết của đông đảo CNVCLĐ, đồng thời xuất hiện những tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đề ra và được khen thưởng các hình thức cao của Tổng LĐLĐ, của Chính phủ và Nhà nước. Đó là những tấm gương tiêu biểu tiếp nối truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng, là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”.

Cùng với việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua, tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, tạo nên vị thế mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Phát huy vai trò là nền tảng chính trị, xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của công nhân, viên chức, lao động cả nước trong 5 năm qua; đồng thời biểu dương 463 đại biểu là chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc tham dự Đại hội.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước 5 năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực: kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên.

Đặc biệt, mặc dù năm 2020 là năm đất nước chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 vẫn đạt khoảng 6%; quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt gần 300 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 3.000 USD/người/năm; năng suất lao động tăng từ 4,3%/năm giai đoạn 2011-2015 lên 5,8%/năm giai đoạn 2016-2020. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cùng với đó, sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng được tăng cường; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ngày càng được giữ vững; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Nhắc tới những phong trào thi đua nổi bật của các cấp công đoàn và sẻ chia với những khó khăn mà công nhân, lao động đang phải trải qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ, chúng ta yên tâm, tin tưởng khi đã khống chế, kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch, hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.

Đặc biệt, từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước.

“Tôi tin chắc rằng, cùng với các điển hình tiên tiến về dự Đại hội hôm nay, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang cống hiến hết mình trên nhiều lĩnh vực, ở khắp mọi miền của Tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò là nền tảng chính trị, xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước; là tổ chức chính trị-xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối giữa công nhân, người lao động với Đảng và Nhà nước, là lực lượng tiên phong, đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt  Nam tặng hoa, tôn vinh những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ. 

 

“Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới để phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động sẽ thực sự có những chuyển biến mạnh mẽ mới, đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lựa chọn, tôn vinh 10 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất; đồng thời lựa chọn 15 điển hình đại diện cho tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.

Theo Chinhphu