Thứ sáu,  22/01/2021

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950 – Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử

LSO-Sáng nay (2/10), tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950 – Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”.

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đồng trưởng ban chỉ đạo hội thảo.

Tham dự hội thảo có trên 350 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo hai tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan; đại diện các cơ quan trung ương, nhà khoa học…


Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên
Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo
phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ: Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới – Thu Đông 1950 là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho thắng lợi của Chiến dịch Biên giới nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu chào mừng hội thảo

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh: Trong chiến công chung của quân và dân cả nước, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn vinh dự và tự hào về những thành tích trong chiến dịch. Đó là tinh thần chiến đấu dũng cảm, quên mình, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, là sự đóng góp lớn lao về sức người, sức của, về tinh thần và nghị lực của lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cho chiến dịch toàn thắng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định: Truyền thống vẻ vang, tinh thần tự hào và trách nhiệm ấy đã và luôn được phát huy vào công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, làm thay đổi diện mạo của một tỉnh địa đầu biên cương Tổ quốc.


Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu tham dự trao đổi bên lề hội thảo

Đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có bước phát triển mới trên một số lĩnh vực quan trọng, khâu đột phá; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng – an ninh, tư pháp được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng và phát triển; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên…


Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày 8 tham luận tiêu biểu, được lựa chọn trong gần 90 báo cáo, tham luận gửi về Ban tổ chức. Nội dung các tham luận gồm 3 chủ đề lớn: Những vấn đề chung; Chiến thắng Biên giới Thu – Đông đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sang giai đoạn phát triển mới; tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử.

Các tham luận đã phản ánh khá đầy đủ, toàn diện, phân tích, luận giải, nhận định và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc có giá trị vận dụng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị: Sau hội thảo, các nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu khoa học tiếp tục sưu tầm, cung cấp nhiều tư liệu, sự kiện liên quan tới Chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950 để các cơ quan nghiên cứu, bổ sung vào các công trình khoa học lịch sử, làm phong phú thêm sự kiện lịch sử có tầm chiến lược đặc biệt này.


Toàn cảnh hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Chiến thắng Biên giới
Thu Đông 1950 –Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cần chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương để làm tốt công tác sưu tầm, lưu giữ và tuyên truyền có hiệu quả về giá trị của chiến dịch trong cán bộ, chiến sĩ toàn quân…

Đồng chí khẳng định: Thông qua hội thảo đã giúp chúng ta nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn giá trị lịch sử và hiện thực cũng như những bài học, kinh nghiệm quý để vận dụng có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

THANH HUYỀN – TUYẾT MAI