Thứ tư,  28/10/2020

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tình hình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính tại Văn Quan

LSO-Chiều nay (12/10), Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và việc nhập thôn, khối phố tại huyện Văn Quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Văn Quan, từ năm 2018 đến năm 2020, UBND huyện đã ban hành phương án đề xuất sắp xếp, sáp nhập, giải thể, chia tách đối với 12 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 xã, thị trấn; giảm số xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện từ 24 xuống 17 xã, thị trấn.

Đối với việc sáp nhập thôn, khối phố, năm 2018 và 2019, UBND huyện đã tiến hành sáp nhập 60 thôn, 6 khối phố; giảm từ 188 thôn, khối phố xuống còn 154 thôn, khối phố. Năm 2020, UBND huyện tiếp tục có phương án đề xuất sáp nhập 55 thôn, 4 khối phố; giảm từ 154 xuống còn 123 thôn, khối phố. Đến nay, huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi UBND tỉnh thẩm định đúng quy định.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị trấn sau sáp nhập giảm từ 238 người xuống còn 174 người, dôi dư so với định mức 67 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm 16 người đối với 3 đơn vị được lựa chọn thí điểm (Hữu Lễ, Tú Xuyên, thị trấn Văn Quan). Toàn huyện hiện có 139/154 thôn, khối phố trên địa bàn huyện đã thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng khối phố.

Tại buổi giám sát, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung như: số lượng sắp xếp cán bộ dôi dư so với định mức, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư; thực trạng, phương án bố trí trụ sở làm việc, trường học,… của các xã sau sáp nhập; giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố;…


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được và biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, tổ chức thực hiện kịp thời của UBND huyện Văn Quan trong việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, huyện Văn Quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đối với các xã tiếp tục thực hiện sắp xếp, cần có sự chuẩn bị, khảo sát kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục theo dõi, dành sự quan tâm đặc biệt đối với các xã sau sáp nhập, xây dựng phuơng án cụ thể, chi tiết về vị trí làm việc đối với 67 truờng hợp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập. Đồng thời, huyện cần rà soát lại phương án quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc cấp xã sau sáp nhập.

Đối với các kiến nghị của huyện, đoàn giám sát tiếp thu và phản ánh đến các cơ quan hữu quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

HOÀNG HIẾU