Thứ năm,  22/10/2020

Nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương khai mạc Đại hội

Sáng 14/10, Đảng bộ các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Điện Biên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Yên tiến hành phiên khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hải Phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp với sự tham gia của 349 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 124.900 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng nay, 14/10.

Sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV tiến hành phiên khai mạc.

Dự Đại hội có 349 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đảng viên thuộc 14 Đảng bộ trong toàn tỉnh.

Đại hội được tổ chức vào thời điểm rất quan trọng khi Điện Biên vừa kết thúc thắng lợi 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và 35 năm công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020,  xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Thái Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới có 350 đại biểu tham dự.

Phiên chính thức của Đại hội diễn ra trong ngày 14 và 15/10. Các đại biểu sẽ nghe Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, phát biểu chỉ đạo của đại biểu Trung ương. Buổi chiều, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ khoá XX. Sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX sẽ  họp phiên thứ nhất.

Cũng trong sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 80.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025” là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh, thu hút sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Phú Yên, sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 318 đại biểu, đại diện cho hơn 43.500 đảng viên từ 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng sau 45 năm giải phóng, gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hơn 30 năm tái lập tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, trong đó vượt 4 chỉ tiêu.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và thực hiện công tác nhân sự theo quy định của Điều lệ Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chinhphu