Thứ bảy,  28/11/2020

Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện một số nghị quyết trên địa bàn huyện Cao Lộc

LSO-Chiều nay (26/10), Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Vy Thế Hồng,  Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2020 tại UBND huyện Cao Lộc.


Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Thường trực HĐND tỉnh
phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc đã báo cáo kết quả thực hiện 5 nghị quyết của HĐND tỉnh bao gồm: Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2025; Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 58, UBND huyện đã phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư theo đúng quy định. Từ đầu năm 2020 đến nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn hơn 102 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân được 64 tỷ đồng, đạt 63%; thực hiện 10 công trình chuyển tiếp từ năm 2019 và khởi công 47 công trình mới.

Về Nghị quyết số 12, UBND huyện đã thực hiện giảm 15% tiền thuê đất phải nộp đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp phải ngừng sản xuất do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Thực hiện Nghị quyết số 64, từ năm 2018 đến nay, UBND huyện đã hỗ trợ 35 lượt giáo viên ở 4 cơ sở đủ điều kiện theo quy định với tổng kinh phí hơn 230 triệu đồng.

Đối với Nghị quyết số 08, UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thành lập 3 HTX, nâng tổng số HTX trên địa bàn lên 12 đơn vị, 194 thành viên với tổng số vốn đăng ký 28,7 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết số 20, UBND huyện không thành lập đội tuyên truyền lưu động và chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tuyên truyền lưu động tại các xã.


Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu thảo luận về một số nội dung báo cáo

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ kết quả thực hiện các nghị quyết; nguyên nhân các khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án để đưa các nghị quyết vào thực tiễn.

Phát biểu kết luận, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận nỗ lực của UBND huyện Cao Lộc trong quá trình thực hiện các nghị quyết. Đồng thời đề nghị UBND huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn; nghiên cứu hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn để tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian tới hiệu quả hơn.

NGỌC HIẾU