Thứ bảy,  28/11/2020

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Văn Lãng

LSO-Hôm nay (3/11), Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Huyện ủy Văn Lãng về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020 trên địa bàn huyện.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Năm 2020, Huyện ủy Văn Lãng đã tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng đối với 3 xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đồng thời cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra 7 tổ chức đảng, 20 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng và 14 đảng viên.

Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Văn Lãng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết đến các chi đảng bộ trực thuộc từ cấp huyện đến cấp thôn; phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách từng địa bàn, khu vực; thành lập các đoàn kiểm của Ban Thường vụ để trực tiếp kiểm tra việc quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp tại cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy: công tác triển khai nghị quyết tại các chi đảng bộ trực thuộc đáp ứng được yêu cầu.

Đối với lĩnh vực kinh tế, tính đến hết tháng 10/2020, tổng diện tích gieo trồng của huyện đạt 5.755 ha đạt 99,7 % kế hoạch; trồng rừng mới được 411 ha đạt 102% kế hoạch; toàn huyện có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) đạt tiêu chuẩn 3 sao; thu ngân sách đạt hơn 86,6 tỷ đồng…

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện, bảo đảm đúng chế độ, chính sách; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; an ninh trật tự được bảo đảm.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị huyện làm rõ một số nội dung: bố trí, sắp xếp cán bộ không tham gia cấp ủy khóa mới; việc nêu gương của đội ngũ lãnh đạo quản lý nhất là tại cấp xã và công tác kiểm tra giám sát, quản lý đảng viên.

Đồng thời đề nghị huyện phối hợp tập trung triển khai một số công việc trong thời gian tới như: đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng phương án di chuyển chợ Na Sầm, tăng cường quản lý đất đai khu vực cửa khẩu Tân Thanh, mở rộng đô thị thị trấn Na Sầm, quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm…


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,Bí thư  Tỉnh ủy chủ trì thảo luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của huyện Văn Lãng trong năm 2020 đồng thời chỉ ra một số hạn chế huyện cần khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo: Huyện ủy Văn Lãng cần tập trung đổi mới việc triển khai học tập, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; xây dựng chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ đảm bảo chất lượng tiến độ; kiện toàn đội ngũ cán bộ. Đồng thời có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; tập trung liên kết đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, chú trọng công tác giảm nghèo nhất là tại các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý biên giới, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; nêu cao vai trò nêu gương của đảng viên trong thực hiện kỷ cương công vụ.

CÔNG QUÂN