Thứ năm,  03/12/2020

Quân khu 3 nâng cao hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng

Cán bộ, chiến sĩ Trung đội Thông tin (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Ðịnh) thu hoạch lúa mùa giúp nhân dân xã Giao Hương, huyện Giao Thủy.

Năm 2020, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) chín tỉnh, thành phố địa bàn Quân khu 3 được triển khai sâu rộng, đồng bộ với sự hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

Quân khu đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, từ cơ sở đến Ðảng bộ Quân sự tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; duy trì nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện và các đề án, dự án liên quan đến quốc phòng; thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuyển quân, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa” và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; quán triệt sâu sắc nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tuyển quân; chú trọng xây dựng nền nếp chính quy; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ… LLVT toàn quân khu gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

* Thời gian qua, tỉnh Yên Bái thực hiện nhiều loại hình đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn, kết hợp giữa ngắn hạn với dài hạn nhằm tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) chuẩn về chính trị, vững về chuyên môn. Giai đoạn 2011 – 2019, tỉnh cử đi đào tạo nâng cao trình độ cho 7.691 người; bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức cho hơn 4.000 người; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, vị trí việc làm cho gần 60 nghìn lượt CBCCVC; 100% đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng hoạt động. Từ nguồn ngân sách nhà nước, tỉnh đầu tư đào tạo nhiều cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương.

Tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Ðề án về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. Yên Bái đã cử 150 CBCCVC thuộc Ðề án tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh; cử 60 cán bộ trẻ tham gia khóa tập huấn, học tập kỹ năng quản lý, lãnh đạo tại nước ngoài. Ðồng thời, các cơ quan, đơn vị cùng định hướng, khuyến khích CBCCVC tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt hơn tiêu chuẩn, vị trí việc làm.

Với hơn 24 nghìn CBCCVC, đến nay, tỷ lệ CBCCVC khối hành chính, sự nghiệp của tỉnh có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 73,6%, trong đó tiến sĩ, thạc sĩ chiếm 6%. Ðội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có sự tiến bộ vượt bậc. Tính đến nay, tổng số cán bộ, công chức cấp xã toàn tỉnh là 3.501 người (cán bộ 1.733, công chức 1.768), đã có 96,74% đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; cán bộ đạt chuẩn chiếm 95%), tăng 52,19% so với năm 2010. Ðây là yếu tố, điều kiện quyết định bảo đảm các cấp ủy, chính quyền triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian qua.

Theo Nhandan