Thứ hai,  30/11/2020

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Đình Lập

LSO-Chiều nay (12/11), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Khe Bó, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập. Cùng dự có lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Thôn Khe Bó, xã Cường Lợi có 112 hộ với 456 nhân khẩu, gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Tà Dẻ, Sán Chỉ, Dao. Năm 2020, số hộ nghèo của thôn còn 7 hộ; số hộ kinh tế khá của thôn là 86 hộ (tăng 11 hộ so với năm 2019); thu nhập bình quân đạt trên 43 triệu đồng/người.

Năm qua, Ban công tác mặt trận khu dân cư đã thường xuyên tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Qua đó, thôn đã bê tông hóa đường ngõ xóm được 943 m (trong đó, bà con trong thôn đóng góp trên 28 triệu đồng mua cát, sỏi); số hộ đạt gia đình văn hóa của thôn là 99 hộ, chiếm 88,4%…


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
khu dân cư thôn Khe Bó, xã Cường Lợi

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phấn khởi trước đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân thôn Khe Bó nói riêng và các dân tộc huyện Đình Lập nói chung từng bước được nâng lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Điều đó cho thấy Nhân dân các dân tộc đã cùng nhau đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà khu dân cư thôn Khe Bó, xã Cường Lợi

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là Ban công tác mặt trận thôn phải thật sự trở thành trung tâm tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.


Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà người có uy tín
thôn Khe Bó, xã Cường Lợi

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đình Lập nói chung, bà con Nhân dân thôn Khe Bó nói riêng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết trong thực hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt quy ước, hương ước, giữ vững các tiêu chí, danh hiệu khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, chung tay xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

NÔNG ĐÌNH QUANG