Thứ năm,  03/12/2020

Bộ trưởng Công an Tô Lâm: “Không phải tách luật, chia quyền”

Đại tướng Tô Lâm khẳng định điều này khi báo cáo giải trình một số vấn đề về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trước Quốc hội.

Chiều 16/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ý kiến đại biểu Quốc hội vẫn khác nhau về việc có nên từ Luật Giao thông đường bộ hiện hành để xây dựng thành 2 luật là Luật Giao thông đường bộ sửa đổi và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước băn khoăn của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, xuất phát từ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Bộ Công an với trách nhiệm quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội thì Chính phủ xác định đó là trách nhiệm của Bộ Công an, là bộ phận của trật tự an toàn xã hội nói chung.

Chính vì vậy, Chính phủ và UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội đồng ý đề xuất xây dựng luật này. Báo cáo tác động, báo cáo đề xuất và dự thảo luật nói rất rõ trách nhiệm này của Bộ Công an.

“Trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là của Bộ Công an như một bộ phận của đảm bảo trật tự, an toàn xã hội” – Đại tướng Tô Lâm khẳng định và cho biết nếu Quốc hội đồng ý ban hành luật và giao trách nhiệm cho Bộ Công an thì đảm bảo không tăng biên chế, không lãng phí, không tăng thủ tục hành chính.

“Chúng tôi thảo luận rất kỹ trong tập thể Đảng uỷ Công an Trung ương và cơ quan chuyên trách là sẵn sàng nhận trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước, trước Quốc hội và Nhân dân về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” – ông Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho rằng,  thực tế không phải là tách luật mà quá trình làm luật và sự phát triển chung thì các quy định ngày càng đi vào lĩnh vực cụ thể, quy định chi tiết, nhất là vấn đề liên quan quyền con người, quyền công dân. Thực tế có những luật ban đầu chỉ có 1 luật nhưng sau phát triển lên thành nhiều luật như Luật Đầu tư nay có Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật đối tác công tư; hay Luật Khiếu nại tố cáo thành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

 “Nhiều luật chuyên ngành đi vào chi tiết chứ đây không phải là tách luật, chia quyền” – Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đại tướng Tô Lâm cũng cho biết, luật này cần phải tuyên truyền đến toàn xã hội, từ em nhỏ đến người già phải được tuyên truyền; người tham gia giao thông thì phải học, phải thi nghiêm túc nên có ý kiến đề nghị soạn thảo phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học, ngắn gọn, dễ triển khai thực hiện vì nếu dài thì khó học, khó triển khai. Do đó, nếu nội dụng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để chung với hạ tầng giao thông và các vấn đề khác nữa thì quá dài.

“Hai luật này được UBTVQH, Chính phủ, thành viên Chính phủ, cơ quan thẩm định và đặc biệt Bộ Công an và Bộ GTVT nhất trí cao, đảm bảo không làm ảnh hưởng lẫn nhau, không vi phạm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” – Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định và cho biết Ban soạn thảo sẽ tiếp thu nhiêm túc các ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật./.

Theo VOV