Thứ sáu,  22/01/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 3

LSO-Ngày 25/11/2020, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 3.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến đối với 16 nội dung. Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Năm 2020, các cấp, các ngành tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Trong năm, đã cơ bản hoàn thành 17/17 nhiệm vụ thuộc 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo chỉ đạo; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, đồng thời cho ý kiến, thống nhất một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2021 như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt từ 7 – 7,5%; xây dựng thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.835 tỷ đồng; kết nạp từ 2.000 đảng viên trở lên…

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Năm 2020, tỉnh đã thực hiện hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh những kết quả tích cực thì vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Trong năm 2021, các cấp, ngành cần tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội; khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng; quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị, tập trung đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tập trung thảo luận về tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 7 – 7,5%/năm; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 76 – 78 triệu đồng (năm 2020 là 41,8 triệu đồng). Kết thúc năm 2025 sẽ có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh dưới 3%…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí về các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội kế hoạch đề ra.

Ngoài 2 nội dung trên, hội nghị đã xem xét cho ý kiến đối với dự thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến về các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến các vấn đề: Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã; Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025; Quy định mức chi phí phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh; tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; tờ trình của Đảng đoàn HĐND tỉnh về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh xin ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 20. Đối với những nội dung này, qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhất trí thông qua.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về dự thảo của một số nội dung khác như: báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2020; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác tổ chức, cán bộ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: các nội dung dự thảo được trình bày tại hội nghị cũng như các ý kiến tại hội nghị khá toàn diện và sát với từng nội dung cụ thể. Tuy vậy, đối với một số dự thảo báo cáo, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để sớm đưa ra thảo luận tại kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sắp tới.

TRÍ DŨNG – PHƯƠNG DUNG