Thứ bảy,  16/01/2021
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Tổng kết các đề án, chuyên đề giai đoạn 2017 – 2020

LSO-Sáng 26/11/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề, tổng kết một số đề án, chuyên đề giai đoạn 2017 2020.


Các
đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện 3 đề án: “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2017-2020”, “Thí điểm xây dựng phòng tuyên truyền giáo dục tại cơ sở đảng trực thuộc”, “Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh” và chuyên đề về“Nâng cao chất lượng công tác giám sát chuyên đề của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đối với tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2018 – 2020”.

Thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sau 3 năm triển khai, các mục tiêu cơ bản của đề án đã cơ bản hoàn thành. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, cập nhật kiến thức được chú trọng thực hiện; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức được 35 lớp bồi dưỡng cho hơn 3.300 lượt học viên; bình quân hằng năm có 65% tổ chức cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với xây dựng phòng truyền thống tuyên truyền giáo dục, giai đoạn 2018 -2020, đã có đảng bộ 6 đơn vị triển khai gồm: Tòa án Nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Cục Quản lý thị trường và Cục Hải quan.

Các mục tiêu của đề án nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng cơ bản được thực hiện đạt và vượt so với yêu cầu đặt ra; nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác phát triển đảng tiếp tục được nâng lên. Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ khối đã tổ chức được 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 500 quần chúng ưu tú và kết nạp 612 đảng viên.


Đại biểu tham luận tại
hội nghị

Cùng với việc triển khai các đề án trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng công tác giám sát chuyên đề của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đối với tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở giai đoạn 2018-2020. Trong 2 năm thực hiện chuyên đề, đã có 31/36 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện giám sát chuyên đề được 85 cuộc, nội dung chủ yếu là giám sát việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, công tác phòng, chống tham nhũng, ban hành quy chế làm việc tại các cơ quan, đơn vị… Cùng đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối đã kiểm tra, giám sát 17 đảng ủy và đảng ủy cơ sở trực thuộc, từ đó chỉ ra những hạn chế để kịp thời khắc phục.

Trong năm 2020, ủy ban kiểm tra hai cấp của Đảng ủy khối đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra, giám sát 138 tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, ủy ban kiểm tra hai cấp đã kiểm tra, giám sát được 87 tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên do vi phạm đạo đức, vi phạm quy chế làm việc, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ kết quả đã đạt được. Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của mỗi đơn vị trong quá trình thực hiện các đề án, chuyên đề.

PHƯƠNG DUNG