Chủ nhật,  24/01/2021

Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn: 30 năm xây dựng và phát triển

(LSO) – Cách đây vừa tròn 30 năm, ngày 3/12/1990, Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Lạng Sơn được thành lập. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, hội đã không ngừng lớn mạnh, thực sự trở thành mái nhà chung của các hội viên, nhà báo, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ tỉnh giao phó.

Lạng Sơn là vùng đất phên giậu nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, được biết đến với những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của quân và dân ta như: khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27/9/1940, chiến thắng đường số 4 anh hùng (1950); là “cảng nổi” trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước của những năm 1960 và chiến tranh biên giới năm 1979… cùng tên tuổi các nhà hoạt động cách mạng Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri… đã góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc, lập nên nhiều kỳ tích trong thời đại Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hôm nay.

Đồng hành cùng chiều dài lịch sử của quê hương, đất nước là sự ra đời của HNB tỉnh Lạng Sơn. Đến năm 1990, ở Lạng Sơn đã có 24 hội viên HNB, sinh hoạt tại 3 chi hội trong đó, Chi hội Báo Lạng Sơn 11 hội viên, Chi hội Đài  Phát thanh – truyền hình (PTTH) tỉnh 9 hội viên và Chi hội Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng 4 hội viên. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, cần có một tổ chức quy mô cấp tỉnh để tập hợp các hội viên, nhà báo, căn cứ Điều lệ HNB Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn đủ điều kiện để thành lập Hội cấp tỉnh. Vì vậy, ngày 17/10/1990, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 132-CV/TU gửi Chánh Thư ký các chi HNB Lạng Sơn về việc thành lập HNB tỉnh, đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu bàn với các Chi HNB chuẩn bị mọi mặt để tiến tới tổ chức Đại hội HNB tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG

Sau một thời gian khẩn trương, tích cực chuẩn bị, ngày 3/12/1990, Đại hội HNB tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1990 -1994 đã được tổ chức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hà Nghiên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn được bầu làm Thư ký Hội (nay là Chủ tịch hội). Kể từ đó, ngày 3/12/1990, được xác định là ngày ra đời của HNB tỉnh Lạng Sơn. Hội là tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự quản lý của UBND tỉnh và hoạt động theo Điều lệ HNB Việt Nam.

Đại hội HNB tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 1990 – 1994 thành công đã tạo ra khí thế vui mừng phấn khởi trong toàn thể hội viên, nhà báo. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ về củng cố xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, bước đầu có những hoạt động thiết thực, từng bước tạo dựng vị thế, vai trò của tổ chức Hội.

Ngày 10/12/1994, HNB tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1994 – 1999. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hà Nghiên, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch hội. Giai đoạn này, báo chí Lạng Sơn và HNB bám sát phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền sâu rộng kết quả ban đầu đạt được trong thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày 29/9/1999, HNB tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 1999 – 2004. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hà Nghiên, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch hội.

Ngày 18/3/2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng của HNB Việt Nam trong thời kỳ mới. Ngay sau khi Chỉ thị số 37-CT/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 20/5/2004 thực hiện Chỉ thị 37. Đây là những văn bản chỉ đạo, định hướng có tính quyết định đến việc kiện toàn, củng cố tổ chức HNB tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở chỉ thị của Trung ương và hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành HNB tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đến các sở ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan báo chí và toàn thể hội viên. Qua đó, nhận thức về vị trí, vai trò của HNB tỉnh được nâng lên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hành động.

Giảng viên hướng dẫn hội viên, phóng viên Báo Lạng Sơn sáng tạo tác phẩm đa phương tiện trên điện thoại thông minh.   Ảnh: THANH HUYỀN

Trong 2 ngày: 3 và 4/12/2004, HNB tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2004 – 2010. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nông Văn  Tăng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PTTH tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội; đồng chí Hoàng Đình Hôm, Phó Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn; đồng chí Lê Quang Bình được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên HNB tỉnh có Phó chủ tịch chuyên trách làm công tác hội.

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban bí thư, HNB tỉnh đã từng bước được củng cố về tổ chức. Hội từ chỗ “3 không” (không trụ sở, không biên chế, không tài khoản), đã được tỉnh quan tâm, đến nay đã được bố trí 3 biên chế, 1 hợp đồng lao động; có trang thiết bị, phương tiện làm việc tương đối đầy đủ. Năm 2005, Tập san Người làm báo Lạng Sơn (nay là bản tin) đã được xuất bản số đầu tiên – ban đầu mỗi năm phát hành 2 số, rồi 3 số và đến nay phát hành 6 số/năm, với nội dung, hình thức từng bước được cải tiến, là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm làm báo giữa các hội viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và thể theo nguyện vọng của các hội viên, giai đoạn này, Hội Nhà báo tỉnh đã quyết định thành lập một số câu lạc bộ (CLB) báo chí theo chuyên ngành, theo giới và độ tuổi như: CLB Nhà báo nữ, CLB Nhiếp ảnh báo chí và CLB Nhà báo cao tuổi.

Tháng 4/2010, HNB tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nông Lương Chấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PTTH được bầu là Chủ tịch hội. Báo chí Lạng Sơn giai đoạn này, tích cực tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016; tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy; phản ánh, cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước…

Cũng từ năm 2012, HNB tỉnh đã phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng quy chế  tổ chức giải báo chí viết về xây dựng nông thôn mới và từ đó đến nay, hằng năm đều tổ chức chấm, trao giải cho các hội viên, nhà báo.

Trong 2 ngày: 29 và 30/12/2014, HNB tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nông Lương Chấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PTTH tỉnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch hội. Giai đoạn này, do yêu cầu công tác cán bộ, nên sau Đại hội VI của HNB tỉnh, tháng 5/2015, đồng chí Nông Lương Chấn, Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Chủ tịch hội chuyển công tác; tháng 7/2016, đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn, Phó Chủ tịch hội được bầu giữ chức Chủ tịch hội; tháng 11/2018, đồng chí La Ngọc Nhung, Phó Chủ tịch chuyên trách hội chuyển công tác; tháng 5/2019, đồng chí Phùng Văn Khiêm, Trưởng Phòng Kinh tế Báo Lạng Sơn được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành và bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách.

Trong 2 ngày: 27 và 28/5/2020, HNB tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội đề ra mục tiêu: “Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HNB Việt Nam trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên, nhà báo, xây dựng đội ngũ những người làm báo vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, góp phần xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng đổi mới, phát triển.

Có thể nói, qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ “3 không”, đến nay, HNB Lạng Sơn đã được quan tâm đầu tư cả về con người và cơ sở vật chất. Bên cạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, HNB tỉnh đã có những hoạt động thiết thực tập hợp, thu hút hội viên, nhà báo tham dự như: Liên hoan tiếng hát các nhà báo, giải thể thao HNB tỉnh 2 năm 1 lần; hằng năm đều tổ chức Hội Báo Xuân Xứ Lạng gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đón chào năm mới, tạo nên một nét đẹp trong đời sống văn hóa của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn; phối hợp với các ban, ngành liên quan, các cơ quan báo chí phát động các cuộc thi viết, vận động hội viên, nhà báo tham dự các cuộc thi viết do HNB Việt Nam và các bộ, ngành tổ chức,…từ những hoạt động đó, vai trò tổ chức hội được nâng lên, từng bước khẳng định  vị thế tổ chức hội là mái nhà chung của hội viên, nhà báo.

 Đặc biệt, năm 2020, HNB tỉnh đã phối hợp với các ban ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn hằng năm và đã phát động đến các cơ quan báo chí triển khai thực hiện để tổ chức trao giải năm đầu tiên vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2021. Điều mong muốn bao nhiêu năm nay của HNB tỉnh, các cơ quan báo chí và hội viên nhà báo, có một sân chơi để thể hiện tài năng cũng như trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà báo, hội viên, đã trở thành hiện thực.

Với những kết quả đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển, HNB báo tỉnh đã vinh dự được nhận nhiều cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh, của HNB Việt Nam và một số bộ, ngành Trung ương. Đây chính là nguồn động viên, cổ vũ thế hệ những người làm công tác hội hôm nay thêm yêu nghề, vượt qua khó khăn, cùng các cơ quan báo chí thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ tỉnh giao.

Tiếp bước truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, phát huy kết quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp tạo dựng, Ban Chấp hành HNB tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong các hội viên, nhà báo…, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ hội viên, nhà báo vừa hồng, vừa chuyên, đủ sức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ, chính quyền và sự mến mộ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

HOÀNG ĐÌNH HÔM – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn