Thứ năm,  21/01/2021

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

LSO-Sáng nay (2/12), Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự họp có đại diện các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh thuyết trình hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các đại biểu đã cho ý kiến một số nội dung về: tờ trình, cơ cấu tổ chức bộ máy khi sáp nhập Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 27 biên chế, 14 hợp đồng, 4 phòng ban; ý kiến về cơ cấu chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, các nội dung cơ bản của đề án sáp nhập, trụ sở làm việc sau sáp nhập; bổ sung một số căn cứ pháp lý còn hiệu lực…


Lãnh đạo Ban Pháp chế của HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Pháp chế của HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các thành viên ban và đại biểu đã đóng góp tại buổi thẩm tra. Theo đó, lãnh đạo Ban Pháp chế nhất trí tên gọi của đề án, dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết. Đồng thời đề nghị 2 văn phòng chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết tiếp thu, nghiên cứu, hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

THANH HUYỀN