Thứ bảy,  23/01/2021

Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân năm 2020

Đại tướng Lương Cường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sáng 8-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân tổng kết công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tổng kết do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trình bày tại hội nghị cho biết: Năm 2020, hoạt động CTĐ,CTCT  trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP), xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn, triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên, đột xuất, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Chủ động, nhạy bén, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin tuyên truyền, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, quân đội.

Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân năm 2020 -0
Quang cảnh các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, Chỉ thị 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Công tác phối hợp các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương được tiến hành tích cực, chủ động. Hoạt động CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ và công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, “năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia.

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; khó khăn, vướng mắc trong hoạt động CTĐ, CTCT năm qua; đồng thời đề xuất một số giải pháp, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT thời gian tới.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân tổ chức các hoạt động CTĐ, CTCT luôn bám sát nhiệm vụ QS,QP…, góp phần quan trọng để toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, Đại tướng Lương Cường yêu cầu đội ngũ cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết của Quân ủy T.Ư về lãnh đạo nhiệm vụ QS,QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021.

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; giữ vững, phát huy bản chất cách mạng, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và khát vọng sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ quân đội; tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, các tổ chức vững mạnh xuất sắc, góp phần tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Nhandan