Thứ bảy,  23/01/2021

Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

LSO-Ngày 8/12/2020, Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và gần 600 đại biểu là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, báo cáo viên cấp tỉnh.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu hơn về nghị quyết. Đồng thời để các cấp, ngành cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Qua việc học tập nghị quyết tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo nghị quyết vào điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa bàn. Từ đó, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025; quán triệt những nội dung cơ bản Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; nêu rõ những chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và bàn biện pháp triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời đề xuất giải pháp của từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ở cấp mình trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị: Ngay sau hội nghị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cần khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đầy đủ, chất lượng. Các cấp, ngành tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện nghị quyết.

Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ năm đầu nhiệm kỳ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.


Đại biểu dự hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh: Cùng với việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các cấp, ngành, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành và thực hiện vượt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm 2020. Cùng đó, khẩn trương xây dựng chương trình công tác và kế hoạch năm 2021 phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của các cấp ủy đảng đã đề ra.

TRÍ DŨNG – PHƯƠNG DUNG