Thứ ba,  26/01/2021

Khai mạc Kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XVI

LSO-Sáng nay (11/12), HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ hai mươi.

Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban Đảng trung ương; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XVI là kỳ họp cuối năm, cũng là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để HĐND tỉnh nhìn lại và đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020; thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình. Đồng thời, trên cơ sở thực tế của địa bàn, cơ quan, đơn vị mình, tích cực tham gia thảo luận, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, tờ trình được trình tại kỳ họp để HĐND tỉnh thông qua và ban hành nghị quyết.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trình bày báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp

Kỳ họp đã nghe đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Theo báo cáo, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tạo đà thúc đẩy phát triển cho các năm tiếp theo. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động không thuận của tình hình kinh tế thế giới và trong nước; tình hình thiên tai (mưa đá, giông lốc), dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực KT-XH và đời sống của Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các giải pháp kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 của tỉnh ước đạt 2,09% (mục tiêu là 8,5 – 9%), trong đó, nông  – lâm nghiệp tăng 3,06%, công nghiệp – xây dựng tăng 2,35%, dịch vụ tăng 1,54%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,04%; GRDP bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh xác định phương châm hành động của năm 2021 là: Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá.

Báo cáo nêu rõ 3 nhóm chỉ tiêu và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2021.


Quang cảnh kỳ họp

Trong phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe: Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khoá XIV; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI; Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2020; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2020; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả công tác kiểm sát, toà án năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; thuyết trình của UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết một số vấn đề như: thu ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn…

Trong chương trình làm việc buổi chiều, kỳ họp tiếp tục nghe thuyết trình của UBND tỉnh về dự thảo một số nghị quyết của HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đối với các thuyết trình của UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra từ ngày 11 đến 13/12/2020. Báo Lạng Sơn sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của kỳ họp.

THANH HUYỀN