Thứ bảy,  16/01/2021

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

LSO-Ngày 12/12/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013-2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; thường trực các huyện uỷ, thành uỷ.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (tháng 2/2013) đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đã khởi tố, điều tra 14.300 vụ với 24.410 bị can, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ với 22.600 bị cáo về tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng ban chỉ đạo, từ khi thành lập đến nay đã đưa hơn 800 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo ở ba cấp độ (Cấp độ ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; cấp độ Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; cấp độ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý). Trong đó,  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc; đã xét xử sơ thẩm 86 vụ án với 814 bị cáo, với mức án rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết quả đạt được trong công tác PCTN thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về PCTN, nhất là việc thành lập ban chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương đã có ý kiến thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong công tác PCTN thời gian qua. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, bàn các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác PCTN trong thời gian vừa qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn; công tác điều tra, truy tố, xét xử được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thực hiện nghiêm quan điểm nói đi đôi với làm…

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN thời gian qua đã rút ra được những bài học kinh nghiệm như: phải có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo trực trực, tập trung, thống nhất của Đảng; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng; gắn công tác PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Về nhiệm vụ công tác PCTN thời gian tới, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội PCTN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị…

TÂN AN