Thứ hai,  18/01/2021

Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61

LSO-Chiều nay (12/12), Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 61 ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân (HND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 673 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc HND Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giáp Thị Bắc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong 10 năm qua, Ban chỉ đạo Đề án 61 Trung ương và các địa phương, các cấp ủy, chính quyền và HND đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung Kết luận 61 và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện.

Cụ thể, hằng năm, bình quân có hơn 6,5 triệu hộ hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt trên 138% so với mục tiêu Đề án); Thu nhập của cư dân ở nông thôn tăng từ 9,15 triệu đồng/người/năm vào năm 2008 lên mức 35,88 triệu đồng/người/năm vào năm 2018 (đạt trên 156% so với mục tiêu đề án).

Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp giúp trên 560 nghìn lượt nông dân tham gia các dự án, nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Bình quân mỗi năm kết nạp 400 nghìn hội viên nông dân, tỷ lệ hội viên so với hộ nông dân đạt trên 85% (đạt trên 114% so với mục tiêu đề án). Đến nay, 100% chủ tịch HND cấp xã có trình độ chuyên môn, chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Những kết quả đạt được khẳng định, việc thực hiện Kết luận 61 đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nông dân, nâng cao vị thế, vai trò của HND Việt Nam là trung tâm và nòng cốt phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trong thực hiện Kết luận 61 như: vận động hội viên, nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM; giáo dục nghề nghiệp, giải quyết và tạo việc làm cho hội viên nông dân…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Ban Chỉ đạo Đề án 61 và các cấp HND đã thực hiện hiệu quả Kết luận 61 trong 10 năm qua.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Đề án 61 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân và hội viên, nông dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng lớp nông dân mới có trình độ khoa học công nghệ, kinh tế số, đổi mới tư duy, cách làm. HND các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội nông dân các cấp để đáp ứng yêu cầu là trung tâm và nòng cốt phong trào nông dân. Cùng đó, tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Đảng, Nhà nước đã giao cho các cấp hội; khai thác, sử dụng hiệu quả các trung tâm hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

LƯƠNG THẢO – ĐẠI NGỌC