Thứ sáu,  22/01/2021

Bế mạc Kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

LSO-Sáng nay (13/12), Kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 bước vào ngày làm việc cuối cùng với nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ toạ kỳ họp.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Xuân Hoà, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo chương trình, các đại biểu đã nghe Thư ký Kỳ họp trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất lựa chọn 5 nội dung chất vấn và 8 nội dung thảo luận, giải trình tại kỳ họp, tập trung vào một số vấn đề như: tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chậm được cải thiện qua các năm; những khó khăn trong hoạt động của hợp tác xã (HTX), đặc biệt là HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nói chung và HTX tại các xã về đích nông thôn mới nói riêng trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND quy định định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; giải pháp để giảm thiểu tình trạng bày bán hàng hóa không có nhãn mác, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, đồ ăn không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; giải pháp nâng chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất của các trường tại các xã vùng sâu, vùng xa, các phân trường, điểm trường trên địa bàn tỉnh…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
giải trình làm rõ thêm một số nội dung đại biểu quan tâm tại kỳ họp

Sau ý kiến trả lời chất vấn và giải trình của các sở, ngành, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung như: những biện pháp, giải pháp nổi bật của UBND tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa; bảo đảm an sinh xã hội; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, khôi phục phát triển kinh tế; tham gia chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, đề án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới; những thuận lợi, khó khăn cơ bản của tỉnh trong giai đoạn tới (2020 – 2025); những vấn đề phải thay đổi tư duy, nâng cao trách nhiệm để khắc phục hạn chế, yếu kém; những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; những khó khăn, vướng mắc, hướng tháo gỡ trong thời gian tới đối với việc thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh …


Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua 34 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau hơn hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung kỳ họp thứ hai mươi theo chương trình đề ra.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị để đạt những kết quả cao nhất.

Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh để nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND; phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh xử lý tốt các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương.

Sau kỳ họp này, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri toàn tỉnh, tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân cùng thực hiện nghị quyết. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, sớm tổ chức triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh trong cơ quan, đơn vị mình và vận động nhân dân cùng thực hiện.

THANH HUYỀN