Thứ ba,  19/01/2021

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020

LSO-Sáng 15/12/2020, Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020; nhiệm vụ công  tác trọng tâm năm 2021.


Đồng chí Hoàng Văn Tạo, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 20 chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2020, có 18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu tăng 8 – 9%; chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 105,5 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2019; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện được 43,248 tỷ đồng, đạt 131,5% dự toán tỉnh giao (tính đến 10/12/2020). Phấn đấu hết năm 2020 tổng thu sẽ đạt 44,5 tỷ đồng; an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…


Toàn cảnh hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn khóa XXII

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XXII về nhiệm vụ năm 2021. Với các chỉ tiêu chủ yếu đề ra: thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; thu ngân sách đạt 35 tỷ đồng; thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96,91%; kết nạp đảng viên mới được 200 đảng viên trở lên;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; dự thảo báo cáo công việc của Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; báo cáo về công tác tổ chức cán bộ và cán bộ năm 2020; và một số báo cáo về các nội dung khác…

TRÍ DŨNG