Thứ ba,  26/01/2021

Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

LSO-Ngày 15/12/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị được tổ chức tại 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn   

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện phòng tư pháp huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần, nội dung Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư ngày 20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

Cũng trong chương trình, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, tham luận về các nội dung như: giải pháp triển khai Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong công tác PBGDPL; phương hướng nhân rộng các mô hình này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương coi PBGDPL là nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kết hợp các hình thức PBGDPL truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa công tác PBGDPL, phân loại đối tượng PBGDPL; tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, đổi mới hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp; đẩy mạnh huy động nguồn lực của toàn xã hội tham gia vào công tác PBGDPL…

DƯƠNG DUYÊN