Thứ hai,  18/01/2021

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

LSO-Sáng 21/12/2020, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự hội nghị có hơn 200 cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Đảng uỷ khối
truyền đạt chuyên đề thứ nhất tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến các nội dung: kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; phân tích những chỉ tiêu chủ yếu, chương trình hành động, nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời, lãnh đạo Đảng ủy Khối tập trung phân tích chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, có sự đối chiếu với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối gồm 5 chương trình và 3 nội dung đột phá liên quan đến đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; trong nhiệm kỳ đảm bảo khoảng 50% tổ chức cơ sở đảng xây dựng được 1 công trình hoặc 1 mô hình tập thể điển hình học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật; tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; củng cố kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách ác ban tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối đảm bảo chất lượng….

Sau hội nghị, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch nhằm đánh giá nhận thức về việc học tập các nghị quyết. Đồng thời đề xuất, chia sẻ cách triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị nơi công tác.

PHƯƠNG DUNG