Thứ bảy,  16/01/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên đề: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

LSO-Ngày 23/12/2020, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến 9 nội dung, trong đó tập trung thảo luận dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo Nghị quyết số 101-NQ/TU, ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020 và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 101, trong năm 2020, các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm 28 nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực công tác. Theo đó, thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng – an ninh và đối ngoại (gồm 17 nhiệm vụ cụ thể), đã có 6 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 9 nhiệm vụ hoàn thành tốt, 2 nhiệm vụ hoàn thành. Về thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (gồm 11 nhiệm vụ cụ thể), đã có 3 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 8 nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 28 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể về từng nhóm nhiệm vụ ở các lĩnh vực đề ra như: có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành xây dựng 350 km đường bê tông giao thông nông thôn; phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra là 5.835 tỷ đồng; phấn đấu mỗi đảng bộ trực thuộc lựa chọn ít nhất 1 tổ chức cơ sở đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến, nâng cao năng lực, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện”; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong bối cảnh có nhiều trở ngại, khó khăn, những kết quả đạt được đã khẳng định sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền, từ đó, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí yêu cầu tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu tại hội nghị, bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu cụ thể về lĩnh vực y tế, an ninh – quốc phòng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hội nghị kỳ này cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo năm 2021 của các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo (theo Quyết định số 456-QĐ/TU, ngày 2/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) và Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo (theo Quyết định số 457-QĐ/TU, ngày 2/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ). Đồng thời, các đại biểu cũng cho ý kiến về Tờ trình của Ban Cán sự Đảng uỷ UBND về việc xin chủ trương thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trực thuộc UBND tỉnh…

Qua nghe các dự thảo và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản để đưa ra thảo luận tại kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tới đây.

TRÍ DŨNG – PHƯƠNG DUNG