Thứ bảy,  23/01/2021

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân

Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 25-12, tại tỉnh Thái Nguyên, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tổ chức Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, lãnh đạo Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH, Thường trực HĐND của 14 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc và các đại diện các khu vực, vùng miền trong cả nước dự hội nghị.

Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực là nơi để các đại biểu dân cử trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bàn thảo những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những bài học quý từ thực tiễn hoạt động HĐND, các hoạt động của đại biểu HĐND. Từ đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Tại Hội nghị lần thứ 8, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận chuyên sâu năm chuyên đề: Kinh nghiệm trong việc bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND; kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND cấp tỉnh trong quyết định cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; kinh nghiệm tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp HĐND; kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh và kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và đoàn đại biểu QH tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, thời gian qua, HĐND các cấp trong cả nước nói chung, các tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía bắc nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nỗ lực phấn đấu làm tròn chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và cả nước.

Đồng chí đề nghị, để HĐND hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cần đề cao vai trò của Thường trực HĐND, vì Thường trực HĐND là trung tâm trong hoạt động. Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu QH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục kịp thời các hạn chế, khó khăn và có các giải pháp sát thực để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra.

HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vị trí, chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân và cử tri; phát huy những thành tựu, kinh nghiệm hoạt động, bám sát nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa vào nghị quyết, quyết định của HĐND nhằm phát triển bền vững của địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND; đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt việc tổng kết HĐND nhiệm kỳ 2016 – 202, chuẩn bị chu đáo cho việc bầu cử đại biểu QH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo Nhandan