Thứ năm,  21/01/2021

Xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Hội đồng Lý luận T.Ư có đóng góp quan trọng

Hội đồng Lý luận Trung ương thực sự đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban khác trong xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 25/12, Hội đồng Lý luận Trung ương họp Kỳ thứ 15 dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung vào nội dung tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trình bày Báo cáo tổng kết của Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Phùng Hữu Phú cho biết, năm 2020, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, song Hội đồng vẫn bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kế hoạch công tác của Ban văn kiện Đại hội XIII; căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, đã triển khai và hoàn thành một khối lượng lớn công việc.

Hội đồng Lý luận Trung ương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động rất cao, thực sự đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban khác trong xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, các văn kiện trình Đại hội XIII tiến hành công phu, bài bản, chu đáo, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của các thành viên Hội đồng, Thường trực Hội đồng và toàn thể cơ quan Hội đồng trong năm 2020.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2021 là năm tiến hành Đại hội XIII và năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới của Hội đồng Lý luận Trung ương; năm bắt đầu triển khai chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025.

Do vậy, trọng tâm xuyên suốt của Hội đồng trong năm 2021 là tham gia phục vụ việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổng kết hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2025, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, các quy chế, quy định mới của Hội đồng; triển khai Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025; tham gia đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương (1986-2021)./.

Theo VOV