Thứ tư,  27/01/2021

Năm 2020 là năm thành công nhất trong phát triển kinh tế – xã hội 5 năm qua

LSO-Đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới diễn ra ngày 28/12/2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều kết luận, nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo đời sống Nhân dân.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020.

Cụ thể, cả nước đã tập trung phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2019 bình quân 6,8%/năm.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng tăng trưởng cả năm 2020 vẫn đạt 2,91%, là mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.750 USD; năng suất lao động được cải thiện rõ nét; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm từ 18,6% năm 2011 xuống còn dưới 4% trong giai đoạn 2016 – 2020; thu ngân sách năm 2020 đạt 96% dự toán; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2020 ước đạt 543,9 tỷ USD, xuất siêu 5 năm liên tiếp; phát triển văn hoá – xã hội đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu; đào tạo nguồn nhân lực còn bất cập về cơ cấu, số lượng và chất lượng; cơ cấu lại gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao…

Về nhiệm vụ năm 2021, Chính phủ đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng khoảng 45-47%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 91%; tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%….

Hội nghị cũng nghe báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2020 và giai đoạn 2016 -2020; dự thảo Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; dự thảo Nghị quyết số 02 của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và ý kiến phát biểu của một số địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức song với sự quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả nước vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2020 được coi là năm thành công nhất trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong 5 năm qua. Những kết quả, thành tích đó đã làm nên những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ khoá XII, tạo niềm tin, động lực mới để đất nước vững bước tiến tới đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội sẽ đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Các cấp, ngành không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được vì mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và nhiệm kỳ tới rất cao, trong khi đất nước ta vẫn phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức; cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn công cuộc đổi mới; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hằng năm cũng như kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 gắn với chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế – xã hội; tập trung ưu tiên đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến về chất trong việc tổ chức thực hiện 3 đột phá chiến lược, bổ sung, cụ thể hoá cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sau hội nghị này, Chính phủ và các địa phương tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ, góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong đợi.

Ngày 29/12/2020, hội nghị tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng khác.

TÂN AN