Chủ nhật,  17/01/2021

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

LSO-Chiều nay (28/12), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối mở rộng, tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác và các nhiệm vụ do cấp uỷ cấp trên giao.

Đảng bộ đã hoàn thành 6/6 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, dự kiến 2 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và 4 nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Trong năm qua, các cấp uỷ đảng trực thuộc đã kịp thời phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Khối.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm, kịp thời định hướng thông tin và dư luận xã hội. Trong năm, Đảng ủy Khối đã tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết một số đề án, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 …

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên, quản lý đảng viên luôn được chú trọng. Năm qua, đảng bộ đã kết nạp được 139 đảng viên (vượt 15,8% chỉ tiêu đề ra). Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, theo chương trình đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp uỷ cơ sở kiểm tra, giám sát chuyên đề và kiểm tra, giám sát thường xuyên được 165 tổ chức đảng, đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát được 153 tổ chức đảng, đảng viên. Qua đó, kịp thời chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được và một số hạn chế còn tồn tại. Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp uỷ các cấp đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời chia sẻ, đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời, các đại biểu thống nhất thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Trong đó, một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện như: 100% các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 120 đảng viên; 85% trở lên đoàn thể cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% trở lên cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, an toàn về an ninh trật tự…

PHƯƠNG VY